Plan de activitate pentru anul 2016

Obiectivul 1. Să promoveze imaginea Moldovei ca destinaţie turistică

Activităţi planificate:
1. În parteneriat cu proiectul USAID CEED II, va menține și dezvolta în continuare pagina web www.moldovaholiday.travel care serveşte drept punct de informare despre turismul din Moldova pentru publicul din țară și din afară.
2. Va gestiona inițiativele de publicitate și PR pentru membrii asociaţiei
3. Va organiza o serie de evenimente culturale pe pieţile ţintă(Franţa, Germania, Marea Britanie şi Ţările Scandinave)

Obiectivul 2. Dezvoltarea profilului şi imaginii sectorului serviciilor turistice din Moldova

Activităţi planificate:
1. Colaborarea cu Instituţiile de învăţământ din Moldova pentru a îmbunătăţi pe viitor calitatea şi numărul absolvenţilor specialităţilor în servicii turistice;
2. Să contribuie la dezvoltarea abilităţilor profesionale şi de management în cadrul companiilor din sectorul serviciilor turistice prin organizarea de traininguri;
3. Reprezentarea, promovarea programelor de dezvoltare ale membrilor săi, susţinerea şi apărarea intereselor lor comune,;
4. Participarea la iniţierea, elaborarea şi promovarea programelor, a cadrului legislativ corespunzător sau reglementărilor necesare pentru restructurarea sau dezvoltarea eficientă şi fiabilă în domeniul serviciilor turistice

Obiectivul 3. Să sporească nivelul de cooperare şi colaborare între membrii comunităţii de business în domeniul prestării serviciilor turistice

Activităţi planificate:
1. Asigurarea membrilor săi cu informaţii utile, facilitarea relaţiilor dintre aceştia, precum şi relaţiilor cu alte organizaţii
2. Asigurarea prezenţei active a membrilor săi în mass-media, prin intensificarea relaţiilor cu presa
3. Sprijină elaborarea de studii de marketing prin entităţi juridice specializate şi organizează studiul pieţei şi a dinamicii cererii privind serviciile membrilor;Organizează şi participă la acţiuni comerciale (târguri, expoziţii, reclamă comercială, publicitate, cataloage etc.)
4. Facilitarea relaţiilor între membrii Asociaţiei şi ale acestora cu alte organizaţii.
5. Sprijinirea membrilor în identificarea partenerilor din ţară şi din exterior

Obiectivul 4. Să colaboreze cu autorităţile publice în vederea îmbunătăţirii mediului de afaceri, cadrului legislativ şi perspectivele generale ale sectorului

Activităţi planificate:
1. Să susţină interesele membrilor în faţa autorităţilor publice în domeniul de activitate, inclusiv în comerţul exterior şi import;
2. Să desfăşoare activități de advocacy și lobby pentru a îmbunătăți mediul de afaceri și a consolida cooperarea cu Guvernul și instituțiile publice
3. Să dezvolte programe de schimb comercial şi acţiuni de cooperare în domeniul serviciilor turistice cu societăţi din ţară şi străinătate