ANTRIM va deschide la Chișinău primul Centru de Informare pentru Turiști

Turiștii care vizitează Moldova vor avea în curând la dispoziție o nouă resursă modernă și eficientă de informare cu privire la întregul spectru de oportunități de turism pe ambele maluri ale râului Nistru. În data de 9 martie 2017 Asociaţia Națională pentru Turism Receptor din Moldova (ANTRIM) și Primăria municipiului Chișinău au semnat un Acord de colaborare în vederea deschiderii primului Centru de Informare pentru Turiști în orașul Chișinău.

Proiectul este realizat și implementat cu susținerea Programului finanțat de Uniunea Europeană „Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, implementat de PNUD și a Proiectului de Competitivitate din Moldova finanțat de USAID și Guvernul Suediei.

Emilian Dzugas, președinte ANTRIM: „Deschiderea unui asemenea centru de informare este indispensabilă pentru dezvoltarea turismului în Republica Moldova, or asemenea centre există în orice destinație turistică din occident. Tendințele de creștere a numărului de turiști străini care vizitează Moldova în ultimii ani, în special a celor care călătoresc pe cont propriu, a impulsionat ANTRIM să elaboreze un proiect de creare a primului centru de informare modern, în care turiștii pot fi orientați în descoperirea potențialului turistic al țării. Vom stimula ca pe această platformă să fie promovate atracțiile turistice, cele mai interesante rute turistice, evenimente cultural-turistice, dar și cele mai autentice suvenire.”

„O plus valoare a Centrului este că aici toți doritorii vor putea afla informații și despre oferta turistică din stânga Nistrului. Cu suportul financiar al Uniunii Europene, la Tiraspol, în curând va fi inaugurat un centru asemănător. Cele două instituții vor coopera strâns. Turiștii vor avea posibilitatea să se informeze în privința ofertei turistice de pe malul stâng din surse sigure de informare, să descopere locații noi și să beneficieze de servicii specializate. Acest aspect va convinge atât mediul de afaceri specializat, cât și turiștii, că ambele maluri ale râului Nistru au mai mult de câștigat atunci când cooperează”, a menționat Andrei Darie, managerul Programului finanțat de Uniunea Europeană „Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, implementat de PNUD Moldova.

Doina Nistor: „Industria de turism din Moldova are un mare potențial de creștere, de aceea Agenția SUA pentru Dezvoltarea Internațională în parteneriat cu Agenția Suedeză pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare (Sida) susțin eforturile de dezvoltare și promovare a turismului receptor și intern. Prin crearea Centrului de Informare pentru Turiști, oferta turistică a țării va deveni mai cunoscută și mai accesibilă, ceea ce va contribui la creșterea atractivității produselor turistice naționale, creșterea numărului de turiști și, implicit, la dezvoltarea acestei ramuri a economiei.”

Discuțiile cu privire la crearea centrului au fost inițiate pe parcursul anului 2016 cu partenerii de dezvoltare și reprezentanții Primăriei Chișinău, care au susținut plenar inițiativa ANTRIM. Prin semnarea Memorandumului de cooperare se creează cadrul de colaborare și se oferă suportul necesar pentru lansarea acestui proiect. Activitatea centrului va fi coordonată de ANTRIM, împreună cu Direcția relații externe, cooperare regională și integrare europeană a Primăriei Chișinău.

Specialiștii din domeniul turismului consideră că deschiderea centrului va avea un impact major asupra diversificării canalelor de promovare a ofertelor turistice, a evenimentelor culturale de interes pentru turiștii străini și a serviciilor prestate de toți actorii din această industrie. Totodată, acesta are potențialul de a deveni o platformă eficientă de comunicare pentru sectorul privat de turism.

Pentru a asigura o accesibilitate sporită, Centru de Informare pentru Turiști va fi amplasat în inima Chișinăului, chiar în sediul Primăriei. Inaugurarea oficială a centrului este preconizată pentru luna Mai 2017, în ajunul Festivalului European de Turism și Strategie, care va avea loc în perioada 31 mai – 3 iunie a.c.

Despre proiectele UE de sporire a colaborării în domeniul turismului între malurile Nistrului

Cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, un Centru de Informare pentru Turiști va fi deschis în luna aprilie la Tiraspol. Centrele de la Chișinău și de la Tiraspol vor avea o colaborare strânsă și vor face schimb de informații. Astfel, la Centrul de la Chișinău, atât turiștii interni, cât și cei de peste hotare, vor avea posibilitatea să obțină informație veridică în privința ofertelor turistice, agențiilor de turism, ghizilor, localurilor de agrement din stânga Nistrului, și viceversa.

Crearea Centrului Informare pentru Turiști la Tiraspol este un proiect realizat în cadrul Programului finanțat de Uniunea Europeană „Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, implementat de PNUD Moldova. În cadrul aceluiași Program, în 2016, ANTRIM, în colaborare cu Agenția de Dezvoltare Regională din Tiraspol, au creat noi itinerare care includ locații turistice de pe ambele maluri ale râului Nistru și care urmează să fie incluse în ofertele companiilor locale. De asemenea, angajații ramurii din dreapta și stânga Nistrului au participat la conferințe, ateliere și au identificat noi oportunități în materie de oferte turistice.

Despre suportul USAID în industria turismului

Proiectului de Competitivitate din Moldova, implementat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Guvernul Suediei, prin Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (SIDA), a susținut industria turismului din RM începând cu anul 2013, realizând pași importanți pentru brandingul, poziționarea și promovarea țării drept o nouă destinație turistică, fiind definită și oferta turistică a țării. Pentru a spori atractivitatea Moldovei din punct de vedere istoric, cultural și gastronomic, precum și pentru a valorifica tradițiile milenare în vinificație, turismul vinicol a fost identificat ca fiind produsul turistic cu cel mai mare potențial de creștere.

Abordarea complexă a domeniului se concentrează asupra următoarelor aspecte: promovarea Moldovei ca destinație turistică pe piețele-cheie (campanii, expoziții, branding de țară cu Pomul Vieții și Vinul Moldovei, promovare în presa internațională etc.); modernizarea serviciilor turistice (vinării, pensiuni rurale, artizani etc.); dezvoltarea de noi produse turistice (tururi vinicole și gastronomice, drumeții, ciclism, MICE); îmbunătățirea forței de muncă a sectorului (cunoștințe despre produse, serviciul clienți etc.); creșterea calității furnizorilor de servicii turistice; asigurarea unui cadru legal favorabil pentru turismul intern; elaborarea unei politici de turism și a unei strategii în comun cu Organizația Mondială a Turismului.

După o perioadă de stagnare, începând cu anul 2015 fluxul de turiști în RM înregistrează în cele din urmă o anumită creștere calitativă. În anul 2016 numărul vizitatorilor străini a crescut cu 18.9%, ajungând la 3.4milioane, iar pensiunile rurale au înregistrat de 3 ori mai mulți vizitatori. Stimulate prin activități dinamice de promovare sub brandul „Pomul Vieții” și în cadrul Programului de Stratup în Turism, veniturile operatorilor turistici locali din turismul receptor au crescut cu 50%.