Apel de participare in cadrul proiectului “Consolidarea relațiilor de afaceri turistice de pe ambele maluri ale Nistrului prin dezvoltarea de parteneriate durabile “

În perioada iulie 2016 – noiembrie 2017, Asociația Națională pentru Turism Receptor din Moldova(ANTRIM), în parteneriat cu Agenţia de Dezvoltare Regională din Transnistria (ARDT), va implementa proiectul “Consolidarea relațiilor de afaceri turistice de pe ambele maluri ale Nistrului prin dezvoltarea de parteneriate durabile” din cadrul Programului „Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” implementat de UNDP.
Scopul Proiectului este de a intensifica relațiile de parteneriat dintre comunitatea de afaceri de turism de pe ambele maluri, de a crea o platformă de comunicare și promovare a acestor afaceri. Comunicarea și înțelegerea funcționării întregului lanț de prestare a serviciilor turistice, de la dezvoltarea infrastructurii pînă la promovarea unui nou produs turistic de către fiecare actor, vor contribui la elaborarea de noi rute turistice comune, la parteneriate stabile, turiști care vor vizita atracții turistice de pe ambele maluri ale Nistrului.

Sunt invitati sa participe reprezentanţi din sfera turismului de pe ambele maluri ale Nistrului (prestatori de servicii, pensiuni rurale, hotele, vinării, centre de meşteşugărit, muzee, ghizi, agenţii de turism, etc.) care vor fi instruiți în vederea dezvoltării şi diversificării produsului turistic existent, pentru consolidarea capacităţilor acestora de a spori relaţiile de afaceri prin comunicare eficientă cu partenerii, promovare coordonată a serviciilor complementare care pot crea un produs turistic nou.

Proiectul presupune un șir de activități care vor avea loc atît pe partea dreaptă cît și pe partea stîngă a Nistrului, printre care: ateliere de instruire pentru reprezentanții industriei turistice, elaborarea traseelor turistice care vor include atracții turistice de pe ambele maluri ale Nistrului, promovarea traseelor turistice create la cîteva expoziții internaționale, crearea unui Centru de Informare Turistică în Chișinău – platformă de promovare a afacerilor din domeniul turismului din Moldova.
În acest sens, ANTRIM invită doritorii de a participa la primul atelier de instruire să se înregistreze completînd  acest formular.

Data limită de înregistrare este 8 august 2016. Participarea este gratuită. Cheltuielile de transport vor fi acoperite de proiect în limita activităților proiectului.

Locurile de participare la primul atelier sunt limitate, din acest considerent, vom da prioritate primilor înregistrați.

Beneficii:
• Participanții la atelier vor avea prioritate la includerea afacerilor lor în traseele turistice care vor fi elaborate de experți în turism din partea ANTRIM si ARDT
• Evaluarea afacerilor de experții celor două asociații – în timpul vizitelor de teren
• Promovarea afacerilor participanților în cadrul produselor turistice dezvoltate de agențiile de turism
• Schimb de experiență între participanți

Conferința de deschidere a proiectului, dar si primul atelier de lucru, va avea loc pe data de 16 august, în orașul Tiraspol.

Pentru informație suplimentară, puteti sa ne scrieti la info@antrim.md sau sa sunați la nr. +373 69 287 060 -Natalia sau la tourism@ngo-ardt.com, +373 533 50801 Eugenia.

******RU

Заявка на участие в проекте «Консолидация туристических бизнес отношений на обоих берегах Днестра через развитие устойчивых партнерств»

С июля 2016г. по ноябрь 2017г. Национальная Ассоциация Въездного Туризма Молдовы (АНТРИМ) совместно с Агентством Регионального Развития Приднестровья (АРРП) будут внедрять проект «Консолидация туристических бизнес отношений на обоих берегах Днестра через развитие устойчивых партнерств» в рамках программы «Поддержка мер по укреплению доверия», которая финансируется ЕС, софинансируется и внедряется ПРООН.

Цель данного проекта – улучшение партнерских отношений между бизнес сообществом из сферы туризма на обоих берегах Днестра, создание платформы для распространения и продвижения туристических услуг. Проект направлен на распространение и понимание функциональности всей системы в сфере предоставления туристических услуг, от развития инфраструктуры до продвижения нового туристического продукта каждым участником, который способствует созданию новых общих туристических маршрутов, с устойчивым партнерством, с туристами, которые будут посещать туристические достопримечательности на обоих берегах Днестра.

Проект предусматривает ряд мероприятий, которые будут проводится как на правом так и на левом берегах Днестра, как например: обучающие семинары для представителей туристической индустрии, разработка туристических маршрутов, которые будут включать в себя туристические достопримечательности на обоих берегах Днестра, продвижение туристических маршрутов на международных выставках, создание Туристического Информационного Центра в Кишиневе – платформа по продвижению бизнес услуг из сферы туризма в Молдове.

С данной целью, АНТРИМ и АРРП приглашают желающих принять участие в проекте для чего необходимо зарегистрироваться и заполнить форму. Количество участников ограниченно. Приглашаются желающие поставщики туристических услуг: гостевые дома, отели, винно-коньячные заводы, ремесленнические мастерские, музеи, гиды, туристические агентства и др., которые будут обучены направлениям развития и диверсификации существующего туристического продукта, для наращивания потенциала и улучшения деловых отношений при эффективном общении с партнерами, координированном продвижение дополнительных услуг, способствующих созданию нового туристического продукта.

Заявки на участие принимаются до 8 августа 2016г. Участие бесплатное! Транспортные расходы покрываются организаторами.

Преимущества участия в проекте:
1. Участники проекта будут иметь возможность включить предоставляемые услуги в туристические маршруты, которые будут разрабатываться экспертами в сфере туризма от АНТРИМ и АРРП;
2. Оценка вида деятельности участников экспертами двух организаций в период визита данных объектов;
3. Продвижение туристического продукта участников среди туристических агентств;
4. Обмен опытом между участниками;
5. Обмен контактами.

Конференция открытия проекта и I обучающий семинар пройдут 16 августа 2016г. в г. Тирасполе.

Для дополнительной информации участники с правого берега Днестра: пишите на info@antrim.md, звоните на телефон +373 69 28 70 60 (Наталья) и участники с левого берега Днестра пишите на tourism@ngo-ardt.com, звоните на телефон +373 533 50801 (Евгения).