Oferta turistică în localitățile de pe ambele maluri ale râului Nistru se va diversifica

La data de 16 August 2016 două asociații de turism de pe malul drept și stâng al râului Nistru au stabilit un parteneriat pentru a îmbunătăți ofertele turistice. Este vorba despre Asociația Națională pentru Turism Receptor din Moldova (ANTRIM) în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare regională din stânga Nistrului (ARTD). Conferința de lansare a proiectului a întrunit peste 50 de participanți: membri ai Asociațiilor, experți în domeniul turismului și beneficiari proiectului.

Perioada de implementare a proiectului este iulie 2016 – noiembrie 2017. În aceast timp, proprietari și manageri de pensiuni rurale, hoteluri, agenții de turism, vinării, centre de meșteșugărit, muzee, precum și ghizi vor participa la instruiri comune. Activitățile, care se vor desfășura atât pe dreapta, cât și pe stânga râului Nistru, includ ateliere de instruire, elaborarea traseelor turistice cu atracții pe ambele maluri și promovarea acestora la expoziții internaționale. De asemenea, va fi creat un Centru de Informare Turistică la Chișinău, care va servi drept o platformă de promovare a afacerilor din domeniu.

„Ne propunem să intensificăm relațiile de parteneriat dintre comunitatea de afaceri de turism de pe ambele maluri, să creăm o platformă de comunicare și promovare a acestor afaceri. Înțelegerea funcționării întregului lanț de prestare a serviciilor turistice, de la dezvoltarea infrastructurii până la promovarea unui nou produs turistic de către fiecare actor, vor contribui la elaborarea de noi rute turistice comune, stabilirea unor parteneriate trainice, diversificarea ofertei turistice existente și respectiv, la creșterea numărului de turiști care vor vizita atracții turistice de pe ambele maluri ale Nistrului” a menționat Natalia Țurcanu, Director Executiv al ANTRIM.

Proiectul „Consolidarea relațiilor de afaceri turistice de pe ambele maluri ale râului Nistrului prin dezvoltarea de parteneriate durabile” este realizat în cadrul Programului european de consolidare a încrederii între locuitorii ambelor maluri ale râului Nistru, implementat de PNUD Moldova.