A FOST ACTUALIZAT GHIDUL JURIDIC PENTRU INIȚIEREA AFACERILOR ÎN TURISM

Antreprenorii și start-up-urile din industria turismului adesea nu dispun de o educație și experiență antreprenorială avansată, marea majoritate a acestora fiind întreprinderi micro, activități individuale în nume de persoană fizică, fie activități antreprenoriale sezoniere.

Ghidul juridic pentru inițierea afacerilor în turism este conceput ca un ghid accesibil, într-un limbaj popular, cu interpretari profesioniste ale normelor legale aferente cadrului juridic al activităților din industria turismului, cu precadere pentru întreprinderile micro și mici și activitățile liber-profesioniste. Ghidul juridic va servi drept repere regulatorii, pentru cele mai esențiale cerințe, și nu va cuprinde exhaustiv toate obligațiile stabilite prin legislația în vigoare.

Acest ghid a fost actualizat cu suportul Activității de susținere a Competitivității în Industria Usoara si cea a Turismului (USAID, EDGE) împreuna cu Ministerul Culturii.

Descarcă aici GHIDUL JURIDIC

Moldova Tourism Start-up Academy a fost lansată de către Asociația Națională pentru Turism Receptor și Intern din Moldova, cu suportul Activității de susținere a Competitivității în Industria Uşoară şi cea a Turismului (USAID, EDGE) împreună cu Ministerul Culturii și Agenția de Investiții din Moldova, din dorința de a contribui la facilitarea desfășurării unei activități turistice competitive, sustenabile prin livrarea informațiilor utile, de a ghida operatorii din turism în preluarea instrumentelor și tehnicilor actuale și de a oferi suport practic inițiatorilor activității de turism.

Întreprinderile existente, antreprenorii și întreprinderile nou înființate în industria turismului receptor și intern se confruntă cu dificultăți la diferite niveluri ale activității lor, întrucât planificarea și gestionarea cu succes a afacerii se bazează pe diverse aspecte și decizii cu caracter: economic, financiar, organizațional, de marketing și juridic.

Prin urmare, companiile existente, antreprenorii a căror activitate a fost lansată nu trebuie să treacă cu vederea importanța cercetării dinamicii pieței, ajustările aduse cadrului legal şi normativ ce vizează industria turismului și impactul acestora, analiza pragului de rentabilitate a produselor și serviciilor prestate, actualizarea soluțiilor de eficientizare a muncii și adoptarea strategiilor de marketing relevante.

De asemenea, acest PROGRAM urmărește să contribuie la cunoștințele startupurile ori celor care intenționează să lanseze o afacere în turism, privind cele mai esenţiale aspecte regulatorii privind iniţierea și organizarea serviciilor turistice, care va răspunde necesităţii de informare și ghidare a startupurilor și antreprenorilor.

Afacerile actuale și cele care au intenția de a fi lansate, pentru a asigura longevivitate în activitatea sa depind de abordarea strategică de management, care asigură dezvoltarea organizată a resurselor în toate departamentele companiei (contabil-financiar, juridic, dezvoltare produs, marketing, customer service (relații cu consumatorii), ș.a.) și respectiv implicarea tuturor persoanelor, adițional părții superioare a ierarhiei companiilor, cu scopul atingerii obiectivelor sale. În consecință, companiile dezvoltă capacitatea de a răspunde amenințărilor și schimbărilor ce apar în timp, viteza cărora în contextul crizei sanitare COVID-19, accelerează.

De aceea, acest program urmărește să contribuie la cunoștințele tuturor persoanelor implicate în fiecare compartiment al organizației, pentru a permite o corelare a acestora, care în termen lung va genera un mediu favorabil dezvoltării entității. Sesiunile de consultare vor fi accesate pe platformele publice ale Asociației, Ministerului Culturii și Agenției de Investiții din Moldova.