ANTRIM (National Inbound and Domestic Tourism Association of Moldova) is a non-profit organization representing the voice of the private sector in Moldova’s inbound tourism industry. Here, we believe in Moldova’s potential.

Vision statement: To position Moldova as a leading sustainable tourist destination, recognized for its unique cultural heritage and quality tourism services.

Mission statement: To help the country gain international recognition as a tourist destination & improve the business environment and legal framework for the sector.

With the help of our strategic partners we collaborate with stakeholders to create and deliver high-quality services and authentic touristic experiences by supporting traditional Moldovan values when it comes to hospitality, culture, gastronomy and quality wine production.

Transformare Digitală

Program de transformare digitală a întreprinderilor mici și mijlocii

În contextul pandemiei cu COVID-19, ÎMM din Republica Moldova au fost puse în impas, cu constrângeri severe pe partea de cerere și ofertă. Impactul asupra ÎMM este unul esențial, mai ales în contextul în care din cele cca. 98% de ÎMM cca. 75% sunt microîntreprinderi care nu au cunoștințele și resursele, inclusiv financiare, necesare unei ajustări rapide la condițiile noi de pe piață.  

Totodată, conform ultimelor sondaje, 80,7% dintre gospodării au asigurat accesul la internet iar mai puțin de 17% dintre IMM-uri au integrat cu succes tehnologii digitale în activitatea lor, fapt ce reprezintă un potențial neexploatat pentru ÎMM din republica Moldova, dar și o necesitate urgentă de adoptarea a practicilor de digitalizare.

 

Programul de transformare digitală a ÎMM, reprezintă un set de activități cu o abordare complexă, prin intermediul cărora se propune acordarea de sprijin financiar nerambursabil, pentru asigurarea recuperării și creșterii capacității economice a participanților la Program prin facilitarea tranziției la comerțul electronic, achiziționarea de echipamente și softuri în scopul inovării și introducerii noilor tehnologii în procesul de transformare digitală, precum și în scopul eliminării sau minimizării riscurilor impuse de piață.

Obiectivele programului:

  • Dezvoltarea abilităților antreprenorilor cu privire la planificarea și implementarea practicilor de afaceri prietenoase transformării digitale a cel puțin 40% din beneficiari;
  • Oferirea suportului financiar pentru implementarea planurilor de transformare digitală pentru cel puțin 150 ÎMM;
  • Creșterea avantajului competitiv și portofoliului de clienți ai ÎMM cu cel puțin 20%;
  • Dezvoltarea comerțului electronic, facilitarea procesului de reducere a circulației monedei fizice și dezvoltarea serviciilor de curierat pentru cel puțin 20% din companiile beneficiare; 

Grupul țintă:

Întreprinderile micro, mici și mijlocii, definite în conformitate cu Legea nr.179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care corespund criteriilor stipulate la art.4 al Legii, cu excepţia persoanelor fizice care activează în baza patentei de întreprinzător şi a persoanelor juridice de drept public.

Mai multe detalii despre criteriile de eligibilitate și condițiile de aplicare le gasiti în Ghidul Participantului.

ANTRIM Activity

Product Development

ANTRIM continues to diversify and develop the national tourism potential by offering numerous opportunities to explore rural destinations.

Skills Development

ANTRIM offers the possibility to the members and industry stakeholders to participate in workshops and training selected by their topics.

Promotion & Marketing

The association performs various activities related to local and international promotion for multiple audiences: Familiarization Tours, Press trips, Exhibitions.

Local
Events

ANTRIM promotes the Moldovan cultural events agenda, and is organizing b2b events in support of the tourism sector for attracting tourism to less-known areas of Moldova.

Lobby &
Advocacy

The association is actively leading advocacy programs related to easing the tourism business environment, the legislative framework and the general prospects.

ANTRIM Member benefits

The ANTRIM membership opens invaluable networking opportunities to tourism sector business, allowing companies to gain access to critical insights and information and contributing to a better regulatory environment for the tourism industry in Moldova.

Companies already taking advantage of ANTRIM membership

Travel Agencies

Events Organizers

Soft adventure

Wineries

Hotels

Guesthouses

Artisans

Research the list of opportunities, regular and exclusive privileges assured to members of the association