Academia ANTRIM “Noua Generație în Turism” sesiunea Aplicarea tehnicilor de comunicare de către un Ghid de Turism, conform standardelor Federației Mondiale a Asociațiilor Ghizilor de Turism (WFTGA)

Academia Next Tourism Generation (“Noua Generație în Turism”), inițiată de către Asociația Națională pentru Turism Receptor și Domestic din Moldova prin intermediul Programului ”Sipoteni – Capitala Tineretului 2020/2021”, a desfășurat la data de 01.10.2020 sesiunea offline: Aplicarea tehnicilor de comunicare de către un Ghid de Turism, conform standardelor Federației Mondiale a Asociațiilor Ghizilor de Turism (WFTGA).

În conformitate cu Hotărârea nr. 33 din 28 septembrie 2020 a Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică, în scopul sporirii randamentului măsurilor aplicate de prevenire şi control a infecţiei COVID-19, au fost selectați tinerii participanți în sesiunea practică, adițional implicării în academie și conform criteriului regional.

Abilitatea de a valorifica un obiectiv turistic la adevărata lui valoare, reprezintă unul din principiile pentru care un ghid de turism își capătă statutul de ghid de turism acreditat de către Federația Mondială a Asociațiilor Ghizilor de Turism. Studenților academiei le-a fost prezentată oportunitatea de a învăța mai multe despre cum trebuie să arate un ghid și care sunt principiile de activitate a acestuia pentru desfășurarea unui tur informativ și cât mai atractiv pentru turiști. Cei 16 participanți ai academiei au beneficiat de cunoștințele și dexteritatea în domeniul turismului a ghizilor Elena Bălățel – coordonator Proiect și ghid de turism acreditat de WFTGA și Mariana Iurku – ghid de turism, muzeograf.

Studenții au învățat despre:

  • Metodele de selectare și transmitere a informației către turiști;

  • Metodele de organizare a lucrului cu grupurile de turiști în dependență de vârsta acestora, țara de origine și interesele pe care le manifestă;

  • Metodele de structurare succintă și eficientă a informației ce urmează a fi expusă călătorilor.

Aspectele predate studenților reprezintă o punte de inițiere în meseria unui ghid de turism, iar Academia Next Tourism Generation vine cu programe de instruire pentru a fortifica noi generații de viitori profesioniști care vor fi metodici, dinamici și convingători în poveștile și istoriile ce urmează să le comunice grupurilor de călători veniți să descopere atracțiile turistice din Moldova. Tocmai pentru a facilita acest fapt, studenților li s-a propus în cadrul sesiunii de predare, să elaboreze filmulețe scurte, de 3 minute, în care povestesc despre atracții turistice din Moldova prin prisma tehnicilor preluate de la speakerii academiei – Mariana Iurku și Bălățel Elena.

Despre importanța ghizilor de turism se vorbește prin prisma conexiunii pe care aceștia o realizează cu turiștii, contribuind la crearea și menținerea interesului față de destinațiile turistice din țară, dar și prin intermediul necesității industriei turismului din Moldova, care duce lipsă de ghizi. Astfel, ANTRIM pregătește o nouă generație de specialiști care vor activa într-o formă aplicativă adaptată la necesitățile actuale ale mediului de afaceri. În pofida faptului că generația tânără are cunoștințe mai avansate de limbi străine și IT decât generațiile anterioare. Totuși, există o lipsă considerabilă de forță de muncă calificată, iar forța de muncă existentă și potențială nu au competențele necesare pentru a îmbunătăți calitatea și gradul de competitivitate a produsului turistic.

Obiectivele primordiale ale acestui proiect sunt :

  • Creșterea încrederii noii generații de a activa în turismul receptor și sporirea dorinței tinerii generații de a rămâne în Republica Moldova;
  • Inițierea procesului de recrutare a tinerilor specialiști pentru internship și ulterior pentru angajare in cadrul companiilor membri ANTRIM.

 

Această activitate este realizată de către Asociația Națională pentru Turism Receptor și Domestic din Moldova în cadrul proiectului ,,Next Tourism Generation Academy”, prin intermediul Programului ,,Sipoteni-Capitala Tineretului 2020/2021″, organizat și finanțat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în parteneriat cu Primăria Sipoteni.