Asociația Națională pentru Turism Receptor și Domestic din Moldova a semnat Memorandumul de Înțelegere cu Rezervaţia Naturală “PRUTUL DE JOS”

În lumina unui context fără precedent, turismul a căpătat o altă configurare, așa cum experiențele turistice locale sunt la mare căutare. Câștigătoare în perioada curentă și în viitorul apropiat vor fi descoperirile și momentele de imersiune în ecoturism, turism rural, experiențele de aventură ușoară și în zone retrase, ori Moldova este bine plasată pentru satisfacerea cererilor pentru experiențe de acest fel.

Pentru ca Republica Moldova să capteze atenția vizitatorilor cu discernământ – principala nișă de interes, imaginea pe care o vom crea în această perioadă, mizând pe încrederea în turismul autohton, vom reuși să resuscităm și interesul din afara țării.

Un punct de interes turistic neexplorat, un patrimoniu natural, un atu al turismului eco și sustenabil îl reprezintă Rezervația Naturală “Prutul de Jos”. În cursul activității de susținere ai furnizorilor de experiențe turistice autentice, cu potențial de încadrare în programele de promovare cu brand de țară, prin promovare ca destinație turistică sustenabilă pe piața locală și internațională, Asociația Națională pentru Turism Receptor și Domestic din Moldova, cu suportul Proiectului de Competitivitate din Moldova, finanțat de USAID, Uk aid și Guvernul Suediei, a stabilit activități comune de implementare a bunelor practici în turism împreună cu Rezervația Naturală “Prutul de Jos”. Această inițiativă reprezintă o parte componentă a unei campanii de susținere a turismului autohton, întitulată “CURAJ TURISM MOLDOVA!”.

Memorandumul de înțelegere a fost semnat cu scopul de a oferi asistență din partea Asociației Naționale pentru Turism Receptor și Domestic din Moldova către Rezervația Naturală “Prutul de Jos”, activitățile de suport urmând a fi direcționate către îmbunătățirea cunoștințelor, metodelor și practicilor aplicate în cadrul Centrului de Informare pentru Turiști, ce va activa sub egida Rezervației ”Prutul de Jos”. Asociația Națională pentru Turism Receptor și Domestic din Moldova deține o experiență vastă în gestionarea activității Centrului Național de Informare pentru Turiști din Chișinău, activitatea acestuia începând cu anul 2017, fiind primul Centru de Informare turistică din Republica Moldova.

Diana Lazăr, Vice-Directorul Proiectului de Competitivitate din Moldova, finanțat de USAID, Uk aid și Guvernul Suediei a menționat importanța acțiunilor cu scopul de a spori atractivitatea turistică a destinațiilor din țară și a accentuat necesitatea asigurării unei continuități în stabilirea parteneriatelor dintre sectorul public și cel privat pentru a spori investițiile. Semnarea acestui Memorandum completează dezvoltarea turismului în zonă, pe lângă celelalte produse existente ale beneficiarilor asistați de către Proiectul de Competitivitate din Moldova, precum experiențele vitivinicole oferite de vinării și serviciile de cazare oferite de către pensiuni.

De asemenea, cu susținerea Proiectului de Competitivitate din Moldova, ANTRIM va promova Rezervația ,,Prutul de Jos” ca destinație turistică prin intermediul integrării acesteia în programul multidimensional de promovare, sub egida brandului de țară. Aceste activități vor spori vizibilitatea Rezervației ,,Prutul de Jos” și vor determina cât mai mulți oameni să viziteze și să aibă parte de experiențe frumoase.

Nicolae Lupașcu, Director Rezervaţia Naturală Prutul de Jos” ”Semnarea memorandului de înțelegere cu Asociația Națională pentru Turism Receptor și Domestic din Moldova  reprezintă un punct de start important pentru activitatea de promovare a combinației de produs și experiențe turistice, disponibile în Rezervaţia Naturală “Prutul de Jos” și în proximitatea acesteia. Un pas important în aces sens îl reprezintă lansarea  Centrului de Informare, conform metodologiei de succes, implementate de către Centrul Național de Informare pentru Turiști din Chișinău, cu suportul Proiectului de Competitivitate din Moldova. Menționez că apreciem mult această colaborare și asigurăm realizarea tuturor activităților planificate. Această oportunitatea urmează a fi valorificată pentru a prelua cele mai bune practici aplicate de către ANTRIM pe parcursul activității Centrului de Informare Turistică.”

Victoria Bucătaru, Director Executiv ANTRIM a evidențiat că dezvoltarea sectorului de turism reprezintă o prioritate în activitatea Asociației, acest progres continuu fiind posibil prin intermediul îmbunătățirii practicilor aplicate și prin organizarea evenimentelor utile domeniului de turism. În același timp, ANTRIM răspunde agil necesității de dezvoltare a capitalului uman și de formare a aptitudinilor de care au nevoie companiile de turism din Republica Moldova. Datorită programelor lansate de către ANTRIM și expertizei oferite prin intermediul Next Tourism Generation Academy, Hospitality+, ANTRIM Summer School, se va oferi acces la asistență și sesiuni de training. Promisiunea de descoperire, de poziționare pe piața internațională drept o destinație verde, sustenabilă și cu capacitate de a atrage interesul repetat al vizitatorilor în căutarea unui refugiu, aparent ambițioasă, este realizabilă în condițiile unei sinergii dintre experiența ANTRIM și curajul, reziliența unor puncte de interes turistic, precum Rezervația Naturală “Prutul de Jos”, care poate deveni un alt precedent de model de succes în dezvoltarea activității turistice din Moldova.

Vedeți mai jos vizualul panoului cu trasee, iar broșura de promovare poate fi accesată AICI.

AICI