ANTRIM - reprezentant în componența Grupului de lucru pentru domeniul TURISM (coordonat de către Ministerul Economiei și Infrastructurii a RM)

În conformitate cu indicația Cancelariei de Stat nr. 37-02-174 din 13.01.2020, în scopul discutării problemelor abordate în cadrul evenimentelor ”Dialog pro-business” și identificării soluțiilor, Ministerul Economiei și Infrastructurii a decis crearea unui Grup de lucru pentru domeniul TURISM, din componența căruia face parte și Asociația Națională pentru Turism Receptor din Moldova.

ANTRIM este cea mai reprezentativă asociație de profil turistic și asigură sinergia în domeniul turismului între entitățile din 4 subramuri principale: turismul rural, domeniul ospitalității și MICE, activitatea tour-operatorilor si agențiilor de turism, activitatea vinăriilor. De aceea, delegații din numele ANTRIM în cadrul Grupurilor de Lucru din 18.02.2020, 24.02.2020 și 05.03.2020 sunt:

Președinte ANTRIM, reprezentant principal al ANTRIM (toate domeniile de activitate ale membrilor) – Dna Cristina Frolov (Director General, Castel Mimi)

Vicepreședinte ANTRIM, responsabil pe domeniul Ospitalității și MICEDomnul Sergiu Cebotari (Director General, Regency Hotel & Convention)

Vicepreședinte ANTRIM, responsabil pe Activitatea turoperatorilor și agențiilor de turismDomnul Afanasie Eșanu (Director General, Visit Moldova)

Vicepreședinte ANTRIM, responsabil pe domeniul Turism RuralDomnul Anatol Botnaru (Proprietar Și Director General, Pensiunea Eco Resort Butuceni)

Luând în considerare expertiza și competențele specialiștilor alocați pe filiere și participarea ANTRIM în cadrul Grupurilor de Lucru organizate cu scopul elaborării Strategiei Naționale de Dezvoltare a Turismului 2030, ANTRIM susține:

 • Continuitatea activităților de marketing pe piețele sursă anterior stabilite drept prioritare, având în vedere bugetul alocat pentru promovarea produsului turistic de către Stat, dar și considerând și piețele emergente care pot oferi oportunități de cooperare.
 • Alinierea la standardele europene ce presupune reducerea TVA în industrie conform bunelor practici ale Statelor din Occident, dar și state precum Georgia și Armenia. Totodată, este necesară o cotă unica a TVA de 6-8 % pentru întregul lanț valoric din sectorul de turism receptor.
 • Promovarea inițiativei antreprenoriale și a profesiilor legate de turism în mediul rural , în special prin instruiri, cursuri de specializare care să stimuleze și să crească nivelul de prestanță al acestora, elaborarea unor semne distinctive (insigne) de specializare oferite de asociatiile de profil, însă fără acte și proceduri permisive.
 • Instituirea Organizațiilor de Management al Destinațiilor (DMOs).
 • Necesitatea îmbunătățirii accesului la infrastructură prin reabilitarea a 150 km de drumuri în proximitatea destinațiilor turistice, cât și investițiile în infrastructura turistică.
 • Stimulente ce ar favoriza mediul de afaceri și care să redirecționeze activitatea spre întrerpinderea activităților in turismul receptor.
 • Asigurarea unei deschideri mai mari la nivel internațional prin diversificarea conexiunilor aeriene și atragerea companiilor low cost.
 • Modificarea statutului Agenției de Investiții pentru integrarea modelului de parteneriat public-privat, dar cu considerarea cadrului normativ ce reglementează activitatea administrației publice centrale de specialitate.
 • Aprobarea si alocare de resurse financiare din partea statului pentru reabilitarea infrastructurii de acces către mai multe obiective de interes turistic, dar nu mai putin decât indicat in Planului de acțiuni 2021-2023 pentru implementarea Programului Strategic de Dezvoltare a Turismului „Turism 2030”.
 • Dezvoltarea unui sistem echilibrat de reglementări privind tipurile și cuantumul garanțiilor financiare necesare pentru cazurile de insolvență a turoperatorilor, precum și procedura de valorificare a acestor garanții de către turișt
 • Aplicarea stimulentelor fiscale care se regăsesc în Cartea Albă a Turismului.