ANTRIM prezintă Ghidul de conduită în caz de suspiciune de COVID-19 pentru Întreprinderile din domeniul turismului receptor și intern din Republica Moldova

(Anexa nr.1 la Ghidul cu Recomandări de Protocoale Sanitare pentru Întreprinderile din domeniul turismului receptor și intern din Republica Moldova în contextul situației epidemiologice de criză cauzate de virusul COVID-19)

În contextul actual, oricine are febră și/sau tuse/dificultăți de respirație/vorbire sau deglutiție/pierdere de gust și miros este suspectat de infectare cu COVID-19. Astfel, adițional elaborării protocoalelor sanitare de protecție și de prevenire a infectării în entitățile din sectorul turismului, adaptate volumului și naturii serviciilor furnizate, în concordanță cu 10 principii generale care pot fi regăsite în Ghidul cu Recomandări de Protocoale Sanitare pentru Întreprinderile din domeniul turismului receptor și intern din Republica Moldova în contextul situației epidemiologice de criză cauzate de virusul COVID-19 (https://antrim.md/2020/06/22/ghid-cu-recomandari-de-protocoale-sanitare-pentru-intreprinderile-din-domeniul-turismului-receptor-si-intern-rm-covid-19/), ANTRIM recomandă familiarizarea tuturor reprezentanților cu acțiunile ce vor fi întreprinse în caz de la depistarea stărilor mai sus menționate la un OVPC (Oaspete/Pasager/Vizitator/Consumator) sau la unul din membrii personalului.

Acțiunile ce vor fi întreprinse se bazează pe:

  • Izolare;
  • Protecție;
  • Cercetare și identificarea simptomelor asociate;
  • Comunicare de criză.

Găsiți mai jos Etapele protocolului de reacție în caz de suspiciune de COVID-19 pentru întreprinderile din domeniul turismului receptor și intern din Republica Moldova.

În cazul în care un OVPC* prezintă simptome asociate COVID-19 sau are temperatură >37.5oC, se recomandă operatorului din turism să urmeze pașii indicați mai jos, conform contextului.

În cazul în care un angajat prezintă simptome asociate COVID-19 sau are temperatură >37.5oC, se recomandă operatorului din turism să urmeze pașii indicați mai jos, conform contextului.

ATENȚIE! În perioada imediat următoare aceste documente urmează a fi transmise spre avizare, către Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.