ANTRIM solicită măsuri imediate de susținere a IMM-urilor din sectorul de turism receptor și intern în contextul COVID-19

În data de 15 Aprilie, 2020, Asociația Națională pentru Turism Receptor din Moldova (ANTRIM), împreună cu Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova (AIM) a adresat din numele afacerilor mici și mijlocii, ce își desfășoară activitatea în domeniul turismului receptor, intern și a ospitalității din Moldova, o propunere de măsuri imediate de susținere în contextul COVID-19, către Președintele Comisiei pentru Situații Excepționale, Prim-ministru RM, Dl Ion CHICU; Vicepreședintele Comisiei pentru Situații Excepționale, Viceprim-ministru, Ministru al Finanțelor al RM, DL Serghei PUȘCUȚA; Ministrul Economiei și Infrastructurii al RM, DL Sergiu RĂILEAN.

Actualmente, industria turismului a Republicii Moldova este afectată în proporție de 100 % de situația creată de COVID 19. Totodată, persistă și un dezechilibru grav în cadrul acestui sector, fiind compus majoritar de serviciile de turism emițător, adică import de servicii pentru plecarea în călătorii externe a moldovenilor, în timp ce sectorul de turism receptor, cel care produce valoare adăugată pentru economia Republicii Moldova și este exportator de servicii, este asumat doar de 4% din agențiile de turism, producând mai puțin de 1% din PIB-ul național. Eforturile noastre comune sunt orientate pentru promovarea Moldovei ca destinație turistică și dezvoltarea sectorului de turism receptor prin diversificarea produsului turistic, dezvoltarea infrastructurii, implementare de campanii de promovare pe plan local și internațional.

Un rezumat al setului de măsuri necesare pentru susținerea industriei turismului în regim de maximă urgență care au fost adresate:

  1. Solicitarea lărgirii listei de subiecți/ agenți economici din domeniul de turismul receptor (agențiile de turism ce au ca activitate de baza turismul receptor și intern, pensiunile agro-turistice și casele rurale) prin menționarea expresă a acestora în Dispoziția Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova în vederea oferirii posibilității acestora de a beneficia de subvențiile la impozitele salariilor de 100%, cu menționarea că aceștia pot beneficia de restituiri din data instituiri Stării de urgență.
  2. Oferirea indemnizații/alocație angajaților întreprinderilor mici și mijlocii din industria turismului receptor, prestatori de servicii turistice sub formă de salariu parțial (din lanțul valoric: agențiile de turism și turoperatori de incoming, hoteluri, penisuni, agro-pensiuni, case rurale, vinării) prin utilizarea aceluiași mecanism de oferire a indemnizației de șomaj, doar că păstrând acordurile contractuale dintre angajat și angajator, de 50% din salariu primit în luna februarie, dar cu o valoare nu mai mică de 2775 MDL și care să nu depășească suma salariului mediu pe economie pentru anul 2020.
  3. Simplificarea procedurii de emitere a actelor permisive de către ANSA în scopul autorizării sanitare a unităților de alimentare din cadrul structurilor de primire turistică situate în mediul rural.
  4. Acordarea dreptului caselor rurale și pensiunilor agro-turistice de a utiliza în alimentația turiștilor produsele alimentare produse propriu în gospodarie, inclusiv a bauturilor (compot, vin, țuică, etc).
  5. Stabilirea cuantumului taxei locale pentru cazare în sumă fixă (max. 15 MDL per turist cazat per noapte ) și administrarea mijloacelor respective încasate în bugetele în scopul dezvoltării turismului.

Vedeți mai jos scrisoarea integrală.

Aceste măsuri imediate sunt în deplină conformitate cu prevederile și recomandările Organizației Mondiale a Turismului către statele membre, care trebuie să-și concentreze eforturile prioritar pe susținerea turismului din interiorul statului (deci, intern și receptor).