“Mărțișor” 2020 Social Media Campaign initiated by ANTRIM

The Online Promotion Campaign of “Mărțișor” or “Little March” aims to promote the tangible and intangible tourism potential attached to the traditions and customs specific for Moldova, such as the Celebration from the 1st day of March – Mărțișor. On the occasion of one of Moldova’s secular traditions which the end of winter and spring’s arrival, ANTRIM came with the initiative to remind and create an increase in awareness about the value of traditions in the identity of the community, to provide continuity to this cultural practice by transposing the visual content to the online medium and the acquainting of potential international tourists with the tradition of Mărțișor.

ANTRIM a organizat Campania “Mărțișor” 2020 pe Social Media

Campania online de promovare “Mărțișor” urmărește obiectivul de promovare a potențialului turistic material și imaterial prin prisma tradițiilor și a obiceiurilor din Moldova, precum e Sărbătoarea din prima zi a lunii Martie – Mărțișor. Cu ocazia acestei tradiții seculare care prevestește sosirea primăverii și care este caracteristică poporului moldav, ANTRIM a venit cu inițiativa de a reaminti despre valoarea tradițiilor în indentitatea comunității, de a oferi o continuitate acestei practici culturale prin transpunerea în mediul online a conținutului vizual și de a-i familiariza pe cei necunoscători, cei de peste hotare cu privire la tradiția de Mărțișor.

Membrilor ANTRIM le-a fost comunicat planul de postări pe Social Media cu textele asociate, cu scopul vizării distincte a pieței locale și a celei internaționale (diaspora și turiști potențiali internaționali) și ulterior conținutul a fost publicat în atenția publicului larg cu îndemnarea de fi a distribuit în continuare.

It is said that in the morning of March 1st, the sunrise spreads red and white rays over our lands. Enter carefully into people's homes and share warmth and flowers. The snow melts, the birds are flying in the sky and people offer each other their precious Mărțișor. They put it carefully on their chest and spring is already in the air.
Se spune că în dimineața de 1 martie, răsăritul soarelui aruncă raze roșii și albe peste meleagurile noastre. Intră cu grijă în casele oamenilor și împarte căldură și flori. Zăpada se retrage, păsările colindă cerul, iar oamenii își dăruiesc prețiosul Mărțișor. Îl așează cu grijă la piept iar primăvara își face loc pretutindeni.
Mărțișor was and will remain forever a March's superhero, who chases away the cold weather and melts people's hearts.
Cât de special e momentul când știi că primăvară are și ea, prietenul ei. Mărțișorul a fost, este și va rămâne același super erou al lunii martie, ce alungă frigul de afară și topește inimile oamenilor. Odată ajuns la piept, el este amicul care îți poartă noroc, te încălzește și te face special.
It’s the right moment to start a spring hora. It's time to catch a red and white Mărțișor on your chest and share emotions with others. Keep the warmth of your homeland close to your heart, wherever you are. Be proud of Mărțișor. Share spring.
E momentul să te prinzi în hora primăverii. E vremea să-ți prinzi roșu și alb la piept și să împarți emoții în sufletele celorlalți. Păstrează oriunde ai fi, căldura de acasă aproape de inimă. Fii mândru de Mărțișor. Împarte primăvară.
Mărțișor is the most tender definition of spring. It's mine, yours & ours. Be the one who is spreading it everywhere. Share its legend. In 2020, become an Ambassador of our Mărțișor.
Mărțișorul este cea mai gingașă definiție a primăverii. E al meu, al tău, al nostru, al tuturor. Fii TU, cel care îi duce numele peste tot. Povestește legenda Mărțișorului. În 2020 devino Ambasadorul Mărțișorului nostru.