Comunicarea CNSEP conform Hotărârii nr. 33 din 28 septembrie 2020

Reprezentanților activităților din domeniul turismului,
Oferim atenției dumneavoastră următoarele puncte menționate în Hotărârea nr.33 emisă la 28 Septembrie de către Comisia Națională Extrardinară de Sănătate Publică:
 
1. Se interzice organizarea evenimentelor cu o capacitate mai mare de 50 persoane atât în aer liber cât și în spații închise;
2. La fel, Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică împuternicite își asumă dreptul să ajusteze sau să adauge noi măsuri de prevenire și combatere a infecției cu COVID-19, în dependență de modul în care evoluează situația epidemiologică la nivel național;
3. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura revizuirea tuturor dispozițiilor aprobate, aducându-le în concordanță cu Hotărârile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică a Republicii Moldova;
4. Modificările aprobate de către Comisiile teritoriale extraordinare vor putea fi vizualizate ulterior pe website-ul primăriei sau pe cel al consiliului raional;
 
Vedeți hotărârea integrală în link-ul de mai jos:
 
ATENȚIE – reiterăm adițional elaborării și respectării protocolului de protecție și prevenire a infecției COVID-19, IMPORTANȚA familiarizării tuturor reprezentanților cu ETAPELE PROTOCOLULUI DE REACȚIE în caz de suspiciune de COVID-19!

Astfel, adițional elaborării protocoalelor sanitare de protecție și de prevenire a infectării în entitățile din sectorul turismului, adaptate volumului și naturii serviciilor furnizate, în concordanță cu 10 principii generale care pot fi regăsite în Ghidul cu Recomandări de Protocoale Sanitare pentru Întreprinderile din domeniul turismului receptor și intern din Republica Moldova în contextul situației epidemiologice de criză cauzate de virusul COVID-19 (https://antrim.md/2020/06/22/ghid-cu-recomandari-de-protocoale-sanitare-pentru-intreprinderile-din-domeniul-turismului-receptor-si-intern-rm-covid-19/), ANTRIM recomandă familiarizarea tuturor reprezentanților cu acțiunile ce vor fi întreprinse în caz de depistarea stărilor mai sus menționate la un OVPC (Oaspete/Pasager/Vizitator/Consumator) sau la unul din membrii personalului.

Acțiunile ce vor fi întreprinse se bazează pe:

  • Izolare;
  • Protecție;
  • Cercetare și identificarea simptomelor asociate;
  • Comunicare de criză.

Găsiți mai jos Etapele protocolului de reacție în caz de suspiciune de COVID-19 pentru întreprinderile din domeniul turismului receptor și intern din Republica Moldova.

 

În cazul în care un OVPC* prezintă simptome asociate COVID-19 sau are temperatură >37.5oC, se recomandă operatorului din turism să urmeze pașii indicați mai jos, conform contextului.

 

În cazul în care un angajat prezintă simptome asociate COVID-19 sau are temperatură >37.5oC, se recomandă operatorului din turism să urmeze pașii indicați mai jos, conform contextului.