EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY SA în parteneriat cu Asociația Națională pentru Turism Receptor și Domestic din Moldova (ANTRIM) anunță concurs de granturi pentru pensiunile turistice „PRIETENEȘTE PENTRU TURISM”

“Prietenește pentru turism” – un mesaj de încurajare pentru afacerile rurale din turism cu potențial și dorință de a valorifica aportul pe care acestea îl pot aduce dezvoltării turismului în Moldova. Gospodăriile din sate, casele rurale, pensiunile din țară, reprezintă locurile unde tradițiile și istoria sunt vii, iar oamenii care le respectă și le valorifică reinventează noțiunea de turism rural pentru a oferi oaspeților lor posibilitatea de a trăi specificul locațiilor tradiționale.

EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY SA în parteneriat cu Asociația  Națională pentru Turism Receptor și Domestic din Moldova (ANTRIM) lansează inițiativa comună ce vizează încurajarea procesului de diversificare și dezvoltare a serviciilor turistice oferite de către pensiunile din țară, ce se va reflecta în procesul de poziționare a Republicii Moldova drept o destinație turistică bazată pe durabilitate, autenticitatea tradițiilor și dezvoltare accelerată, dar responsabilă. Programul de dezvoltare susține activitățile direcționate către reabilitarea caselor tradiționale, valorizarea tradițiilor și experiențelor autentice prin activitatea turistică, organizarea activităților pentru odihnă activă și pentru protecția mediului înconjurător. Prin acest program se va stimula creșterea valorii adăugate experiențelor deja existente și îmbunătățirea lor pentru a răspunde așteptărilor pieței de turism, pentru oferi turiștilor o nouă viziune asupra turismului receptor și domestic, precum și noi oportunități de valorificare a ofertei de turism local în contextul creșterii cererii de experiențe turistice pe piața locală.

Parteneriatul Efes Vitanta Moldova Brewery și Asociația Națională pentru Turism Receptor și Domestic din Moldova reprezintă implementarea unui program de granturi, lansat pentru susținerea turismului rural, denumit „PRIETENEȘTE PENTRU TURISM”, adresat artizanilor locali, caselor rurale și pensiunilor agro-turistice. Acest grant poate fi valorificat pentru îmbunătățirea unor facilități deja existente, sau pentru a diversifica activitățile și experiențele propuse turiștilor. Mai multă informație poate fi accesată Aici

Ludmila Andronic, Director Afaceri Corporative Efes Moldova:Din câte cunosc, este pentru prima dată când în Republica Moldova o companie privată se angajează să finanțeze, prin intermediul unei asociații obștești, afaceri mici și micro. În acest sens ne-am inspirat și din experiența companiei noastră-mamă, Anadolu Efes, care implementează de ani buni un proiect similar de dezvoltare a turismului rural în Turcia.  Noi am lansat acest program de granturi acasă, pentru că suntem siguri de potențialul turistic al țării noastre și vrem din tot sufletul să încurajăm proiectele inovatoare și inspiraționale de dezvoltare a experiențelor și produselor turistice și diversitatea ofertei de turism domestic și receptor în Moldova.  Vrem ca suportul nostru prietenesc să reunească oamenii buni, să  creeze oportunități de venituri și de dezvoltare personală a beneficiarilor.”

Victoria Bucătaru, Director Executiv ANTRIM relatează că: În lumina desemnării anului 2020 drept Anul Turismului și Dezvoltării Rurale de către Organizația Mondială a Turismului, avem oportunitatea irepetabilă de a promova specificul local al vieții în mediul rural și al patrimoniul intangibil cultural, precum tradițiile din sate. Spre fericire, semnarea acestui acord se aliniază titlului acordat de către OMT, iar echipele noastre urmăresc dezvoltarea “spiritului” comunităților zonelor rurale prin îmbunătățirea produseleor turistice din mediul rural și agro-turistic.”

Diana Lazăr, vicedirectorul Proiectului de Competitivitate din Moldova, finanțat de USAID, Guvernul Suediei și Guvernul Marii Britanii, afirmă că: „Peste 30 de pensiuni agroturistice și 25 mici producători de vinuri și-au ameliorat semnificativ facilitățile de primire a turiștilor dar și portofoliul de experiențe oferite, ceea ce a condus la creșterea cu peste 50% a veniturilor lor, servind drept model de dezvoltare pentru alte zeci de mici afaceri rurale în turism. Aceste practici trebuie continuate și susținute plenar. Prin asemenea parteneriate între mediul corporativ cu mediul asociativ de afaceri din turism se va amplifica creșterea durabilă, eficientă și valorizantă a întreprinderilor mici de turism din regiunile rurale, prin transferul de expertiză, bune practici dar și susținerea financiară, orientată spre obiective strategice comune ale industriei turismului a Republicii Moldova.”

Pentru a participa în cadrul concursului de granturi, urmează a fi prezentate Comisiei de Evaluare documentele necesare împreună cu cererea de finanțare. Solicitanții vor propune strategii de implementare a proiectului descris mai sus, prezentând inovațiile ce constituie punctele forte ale organizației. În contextul pandemiei COVID-19, solicitanții vor prezenta setul de documente prin intermediul unui e-mail la adresa de e-mail: director@antrim.md. Perioada deschisă pentru aplicări – 22 septembrie  – 20 octombrie 2020.

Asociația Națională pentru Turism Receptor și Domestic din Moldova (ANTRIM) este asociația de companii din domeniul turismului receptor și domestic din Moldova, cu o activitate prodigioasă de promovare a Moldovei ca destinație turistică pe plan internațional și local, de dezvoltare de produse turistice, susținere a mediului de afaceri din filiera turismului, fiind membru activ al Consiliului Economic de pe lângă Prim Ministru și membru ITER VITIS – Les chemins de la vigne, rută culturală certificată de Consiliul Europei, membru al Federației Mondiale a Asociațiilor Ghizilor de Turism Profesioniști (WFTGA). Inițiativele și activitățile sunt implementate cu suportul partenerului strategic – Proiectul de Competitivitate din Moldova, finanțat de USAID, Guvernul Suediei și Guvernul Marii Britanii.