Industria turismului din Republica Moldova inițiază „Angajamentul pentru Sustenabilitate”

Republica Moldova tinde să treacă de la o destinație turistică emergentă spre o destinație turistică durabilă. Un pas în acest sens a fost inițiat joi, 24 noiembrie, de către Ministerul Culturii al Republicii Moldova, autoritatea centrală responsabilă de domeniul turismului, care a semnat un Angajament de Sustenabilitate în turism. Angajamentul respectiv presupune alinierea industriei turismului din Republica Moldova la practicile globale ale ONU și Organizației Mondiale a Turismului.

Inițiativa publică-privată va fi realizată prin parteneriatul Ministerului Culturii cu Consiliul Global de Turism Sustenabil și cu suportul Proiectul USAID de Competitivitate și Reziliență Rurală, partenerul strategic pentru industria turismului din Moldova.

În acest fel, industria turismului din Moldova se raliază practicilor globale și inițiativelor Uniunii Europene în cadrul Pactului Verde, prin planificarea eficientă, sistemică și strategică a standardelor de sustenabilitate în turism și dezvoltarea unei industrii turistice care să țină cont pe deplin de impactul său economic, social și de mediu, atât actual, cât și din viitor, pretate la nevoile turiștilor, ale industriei, mediului și comunității gazdă.

„Moldova e o destinație de turism emergentă, puternic afectată de impactul pandemiei și de războiul din regiune. Paradigma rezilienței și modelul de dezvoltare și recuperare nu poate fi decât fundamentat pe principiile dezvoltării durabile, pentru că, prin o industrie a turismului durabilă să creăm valoare repartizată echitabil între diverși participanți și regiuni. Operatorii din turism vor gestiona afacerile în mod respectuos față de natură și față de oameni, comunități, patrimoniu. Acesta este un obiectiv strategic afirmat și prin proiectul Programului Național de Dezvoltare a Industriei Turismului 2022-2026. Prin acest angajament public, Ministerul Culturii, împreună cu reprezentanții din sectorul privat și partenerii strategici ne angajăm să transpunem cele mai recunoscute standarde internaționale de sustenabilitate în industria turismului, în parteneriat cu GSTC și Proiectul USAID de Competitivitate și Reziliență Rurală,” a punctat ministrul Culturii, Sergiu Prodan.

Implementarea criteriilor de sustenabilitate de toate părțile implicate în industria turismului va spori atractivitatea destinațiilor turistice din Moldova, renumită pentru traseele sale pe căi nebătătorite (“off the beaten paths”) oferind experiențe turistice autentice în comunitățile din mediul rural.

Potrivit Eurobarometrului (2021), 82% dintre europeni sunt dispuși să își schimbe obiceiurile de călătorie cu practici mai durabile, cum ar fi consumul de produse de proveniență locală, reducerea deșeurilor și a consumului de apă, efectuarea de călătorii în afara sezonului sau în destinații mai puțin vizitate și alegerea mijloacelor de transport în funcție de impactul ecologic al acestora. Totodată, la alegerea destinațiilor, europenii sunt interesați în principal de natură (41 %) și cultură (42 %), iar o treime dintre ei ar fi dispuși să plătească mai mult pentru a sprijini natura locală și comunitățile locale. Uniunea Europeană reprezintă regiunea sursă de călătorii pentru turismul receptor din Republica Moldova.

Industria turismului produce până la 10% din Produsul Intern Brut global, angajează 10% din forța de muncă globală, reușind să se recupereze în proporție de 74% în 2022 în Europa. Totuși, turismul cauzează circa 8% din amprenta globală de CO2, care poate crește cu 25% până în 2030, fiind iminentă o rocadă concertată, prin angajamentul autorităților și întreprinderilor. Iată de ce industria turismului din Republica Moldova se aliniază inițiativelor globale, cu armonizarea la criteriile Consiliului Global de Turism Sustenabil și implementarea unui ecosistem de politici, coduri de conduită, practici, măsuri de susținere și stimulare a practicilor sustenabile pe întreg lanțul valoric al turismului.

„Angajamentul de sustenabilitate semnat astăzi de Moldova, va fi amplificat prin cooperarea sectorului public și cel privat în vederea elaborării direcțiilor de management sustenabil ce ar fi aplicabile diverselor forme de turism. Standardele GSTC pentru turismul sustenabil sunt recunoscute plenar de Organizația Mondială a Turismului, și implementate de 27 de state, sute de destinații și operatori. Industria turismului din Moldova va beneficia de expertiza și asistența GSTC, pentru a realiza un echilibru adecvat în dezvoltarea sectorului și pentru a garanta durabilitatea pe termen lung,” susține Randy Durband, director general al Consiliului global pentru Turismul Sustenabil.

Progresele industriei turismului în ultimii ani pre-pandemici s-au remarcat prin dezvoltarea unui brand turistic național, campanii internaționale și locale de impact, lansarea a circa 60 pensiuni rurale și centre de atracție turistică, triplarea numărului de crame deschise turiștilor, dezvoltarea a peste 300 km de rute turistice, zeci de produse inovative de turism, o creștere constantă a numărului de turiști până la pandemie, reușite grație proiectelor finanțate de USAID, partenerul strategic constant al industriei turismului pe parcursul ultimilor 10 ani.

„Lansat recent, Proiectul de Competitivitate și Reziliență Rurală finanțat de USAID va oferi sprijin sistemic industriei turismului în următorii 5 ani cu scopul de a stimula restabilirea durabilă și rezilientă a turismului, afectat de criza regională și pentru a accelera dezvoltarea economică a localităților rurale prin creșterea competitivității sectoarelor cheie ale economiei, inclusiv a turismului. Moldova poate deveni o destinație turistică sustenabilă și, implicit, o destinație turistică de succes, ce va contribui la crearea de noi locuri de muncă, reducerea exodului forței de muncă, dar și consolidarea coeziunii sociale. Proiectul de Competitivitate și Reziliență Rurală va sprijini plenar implementarea angajamentului de sustenabilitate în turism prin programe de instruire, certificare, reglementări și politici noi, granturi și asistență tehnică pentru IMM-uri și organizațiile din domeniul turismului”, a declarat Benjamin TORIC, directorul PCRR al USAID.

Urmare a semnării parteneriatului dintre Ministerul Culturii, Consiliul Global de Turism Sustenabil și Proiectul USAID de Competitivitate și Reziliență Rurală privind Angajamentul de Sustenabilitate în turism, peste 30 de profesioniști, antreprenori, lideri de opinie din domeniul turismului au participat la două sesiuni de instruire și formare în domeniul standardelor de sustenabilitate în turism, oferit de experții GSTC. Actorii filierei turistice au fost invitați să adere la Angajamentul de Sustenabilitate în Turism, prin completarea unui chestionar, pentru a beneficia de suportul oferit de Ministerul Culturii și proiectul USAID. Reprezentanții au confirmat importanța instrumentării unui proces continuu pentru monitorizarea impactului industriei turismului, cu introducerea unor măsuri preventive și corective asupra procesului, atunci când va fi necesar.

ANTRIM a făcut pași siguri pentru dezvoltarea și adoptarea conceptului de durabilitate a industriei, devenind membră afiliată a Consiliul Global pentru Turism Durabil (GSTC) – entităte care susține dezvoltarea și promovarea durabilității ca obiectiv comun pentru călătorii și turism.