UE-GIZ//Întruniri de lucru și adunare cu cetățenii în comuna Sipoteni cu privire la planificarea gestionării deșeurilor solide în cadrul proiectului „Înființarea serviciului de salubritate în comuna Sipoteni, r. Călărași, cu implicarea cetățenească”

În cadrul proiectului „Înființarea serviciului de salubritate în comuna Sipoteni, r. Călărași, cu implicarea cetățenească” a fost realizată ședința cu Grupul de lucru privind elaborarea Strategiei de gestionare a deșeurilor din comuna Sipoteni, unde a fost discutat planul de acțiuni și determinarea informației necesare privind elaborarea strategiei de implementare.

Ulterior, a avut loc adunarea cu cetățenii dintr-un sector al comunei Sipoteni – Moara Oanței, la care s-a discutat despre problemele de gestionare a deșeurilor solide și soluțiile propuse pentru îmbunătățirea serviciului de salubrizare, inclusiv opțiunile de colectare a deșeurilor. În cadrul întrunirii, s-a accentuat importanța implicării cetățenilor în viața comunității și în procesul de luare a deciziilor privind dezvoltarea durabilă, necesitatea îmbunătățirii serviciului de gestionare a deșeurilor și contractarea unui număr cât mai mare de cetățeni dornici să participe la serviciul de salubritate.
A fost realizată analiza de teren a infrastructurii de drumuri și a celorlalte infrastructuri edilitare a sectorului locativ Moara Oanței. De asemenea, a fost propusă aplicarea echipamentelor tehnice speciale fapt ce va determina eficiența modului de organizarea a activităților de colectare a deșeurilor din localitate.
În perioada imediat următoare vor urma câteva activități similare, în alte sectoare ale comunei Sipoteni.

Proiectul „Înființarea serviciului de salubritate în comuna Sipoteni, r. Călărași, cu implicarea cetățenească” este implementat de Asociația Națională pentru Turism Receptor și Domestic din Moldova, în cadrul Programului de Granturi Locale al UE ,,Fii schimbarea: Cetățeni implicați – Comunități durabile!”

 

Partenerii proiectului: AO Baștina Sipoteni, AO Codrenii, AO Centrul de Consultanță în Afaceri, primăria comunei Sipoteni.

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020), în cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitatea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER și AO „HABITAT”.