UE-GIZ// La Sipoteni, ANTRIM, împreună cu partenerii, a lansat un proiect, în cadrul Programul de Granturi Locale al UE ,,Fii schimbarea: Cetățeni implicați – Comunități durabile!”

În perioada 1 septembrie 2020 – 31 august 2021 urmează a fi implementat proiectul ,,Înființarea serviciului de salubritate în comuna Sipoteni, r.Călărași, cu implicarea cetățenească”. Proiectul dat va fi implementat de Asociația Națională pentru Turism Receptor și Domestic din Moldova, în cadrul Programul de Granturi Locale al UE ,,Fii schimbarea: Cetățeni implicați – Comunități durabile!”. Zona de acțiune a proiectului include comuna Sipoteni din r. Călărași – una din cele mai mari localități rurale din țară, cu o populație de 6,845 locuitori.

 Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) în cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitatea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER și AO „HABITAT”.

Activitățile care urmează a fi realizate în cadrul proiectului, au fost comunicate marți, 29 septembrie 2020, în cadrul evenimentului de lansare a proiectului ,,Înființarea serviciului de salubritate în comuna Sipoteni, r.Călărași, cu implicarea cetățenească”. Implementarea acestor inițiative va fi susținută de mai mulți parteneri, precum APL din Sipoteni, AO „Baștina Sipoteni”, AO „Codrenii” și AO “Centrul de consultanță în afaceri”.

Ala Revenco, director de proiect al AGER, a evidențiat care sunt scopurile proiectului: consolidarea eforturilor comunităților locale în planificarea participativă a serviciilor publice, monitorizarea participativă a achizițiilor și proiectelor de infrastructură, conștientizarea cetățenilor privind prestarea serviciilor publice și problemele de mediu aferente.

Guțuțui Veaceslav, managerul proiectului a relatat că în cadrul proiectului de la Sipoteni, cu susținerea și implicarea cetățenilor, vor fi realizate un șir de activități, precum: amenajarea locurilor pentru sortarea și balotarea deșeurilor reciclabile, organizarea zilelor curățeniei în comună și a r. Bâc/Pojarna, înființarea și dotarea cu echipamentul și tehnica necesară  a sistemului de colectare a deșeurilor, etc. În rezultat, se planifică un acces sporit al populației la servicii organizate de salubritate la peste 75% la finele proiectului din august 2021.

Balațel Elena, expert în turism și ecologie, reprezentanta ANTRIM, a relatat despre crearea traseelor ecoturistice în comuna Sipoteni, ce sunt implementate de ANTRIM în cadrul programului ,,Sipoteni – Capitala tineretului 2020-2021”, pentru valorificarea potențialului turistic al acestei regiuni, compus din câteva rezervații: rezervația științifică ,,Plaiul Fagului”, Rezervația peisagistică ,, Temeleuți”, dealul Bălănești și importanța dezvoltării sustenabile a acestora.

Vasile Rață, primarul comunei Sipoteni a menționat: ,,Un sat frumos, amenajat, curat și european trebuie să respecte cerințele legale pentru a atrage turiști și vizitatori”.

Zinaida Țurcanu, vicepreședinta raionului Călărași, de asemenea a venit cu un mesaj de susținere: ,,A implementa un proiect este ușor, dar a schimba viața și gândirea unei comunități întregi prin implementarea unui proiect nu este deloc ușor, dezvoltarea  sustenabilă a acestuia poate deveni o provocare. Este foarte importantă implicarea tuturor jucatorilor la nivel local, dar și la nivel național pentru implementarea unui proiect de succes, ce poate deveni un reper și pentru alte localitati din preajmă. Doar așa putem crește!”

Despre modul de organizare a gestionării deșeurilor la nivel de experiență locală a relatat domnul Cantea Vladislav, expert în managementul deșeurilor, proiectul PNUD/MiDL.

Despre cum se elaborează o strategie locală de management al deșeurilor a vorbit domnul Colun Vitalie, expert ANTRIM pe planificare strategică în managementul deșeurilor.

Asociația Națională pentru Turism Receptor și Domestic din Moldova este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul ,,Înființarea serviciului de salubritate în comuna Sipoteni, r.Călărași, cu implicarea cetățenească”.

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER și AO „HABITAT”.