Obiective turistice culturale din Moldova integrate în proiectul transfrontalier de business din sectorul turistic - HERIPRENEURSHIP

Republica Moldova și oferta turistică din țara noastră va fi promovată pe plan internațional alături de destinațiile turistice cu însemnătate UNESCO din bazinul Mării Negre. Este posibil în cadrul proiectului internațional HERIPRENEURSHIP – Stabilirea parteneriatelor de lungă durată pentru modernizare oferte bazate pe patrimoniu și crearea de noi oportunități de investiții în turism și industrii culturale și creative în zonele desemnate UNESCO în Bazin Mării Negre.

Proiectul își propune să conecteze companiile din turism și părțile interesate din jurul siturilor UNESCO selectate din bazinul Mării Negre – Moldova, Georgia, România, Bulgaria, Turcia, Grecia, pentru a crea și gestiona un produs turistic atractiv și inovator, bazat pe experiență și creativitate. În Moldova, ne concentrăm pe măiestria tradițională a covoarelor de perete (“Arta Rustica” Clisova-Nouă) și pe zonele satelit de interes cultural, istoric, religios și de altă natură.

În calitate de partener al proiectului, Moldova este reprezentantă de către Asociația Națională pentru Turism Receptor și Intern din Moldova (ANTRIM), care a organizat vizita de studiu în perioada 16 – 17 mai a.c., pentru partenerii proiectului cu scopul de a prezenta locațiile desemnate cu semnificație culturală. Prima destinație din agenda vizitei fiind  Complexul de Meşteşuguri “Artă Rustică” care găzduiește confecționarea și colecția bogată de covoare tradiționale cu elemente naționale incluse în patrimoniul UNESCO.

În cadrul proiectului HERIPRENEURSHIP sunt create oferte de turism cultural reziliente în destinațiile cu produse și servicii bazate pe patrimoniu, abordând actori de la diferite niveluri administrative și sociale, astfel încât să le consolideze capacitatea de a gestiona eficient patrimoniul pentru turism și de a activa forța de muncă calificată pentru dezvoltarea durabilă.

Cele 10 obiective turistice și culturale de pe teritoriul Moldovei care vor fi integrate în proiectul transfrontalier de business din sectorul turistic au fost prezentate în cadrul vizitei de studiu.

  1. „Arta Rustică” din satul Clișova Nouă:
  2. Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău;
  3. Muzeul Național de Istorie a Moldovei din Chișinău;
  4. Primăria Capitalei;
  5. strada pietonală Eugen Doga din Chișinău,;
  6. Vinăria Chateau Vartely, din orașul Orhei;
  7. Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi”;
  8.  Mănăstirea rupestră Peștera;
  9.  Casa Țărănească de la Muzeul Etnografic din Chișinău;
  10.  Fructele și Plantele uscate.

Acest proiect este unul important din perspectiva valorificării patrimoniului cultural comun și a promovării cât mai mult a  ofertei turistice naționale. Din acest motiv, Ministerul Culturii împreună cu ANTRIM Moldova dezvoltă nu doar anumite activități de promovare a turismului, dar și politici în domeniul susținerii și dezvoltării produsului turistic național. Lucrăm la un Program de dezvoltare a turismului în RM, iar componenta de patrimoniu cultural este una cheie în elaborarea și promovarea acestui program.

Andrei ChistolSecretar de Stat, Ministerul Culturii

De la fondare și până în prezent, ANTRIM are ca misiune susținerea dezvoltării turismului receptor și intern din Moldova. De aceea, am muncit pentru ca țara noastră să fie parte a proiectului HERIPRENEURSHIP, care își propune să promoveze Moldova ca destinație turistică pe plan internațional, prin sporirea elementului de vizibilitate, dar și prin promovarea afacerilor și antreprenoriatul prin diversificarea sectorul turistic și cultural în cadrul bazinului Mării Negre.

Natalia Țurcanudirector-executiv ANTRIM

Republica Moldova este a treia destinație din cele 6 țări  partenere, care a fost vizitată de reprezentanții instituțiilor de profil din România, Grecia, Turcia, Georgia și Bulgaria.

Scopul vizitei este de a vedea cele 10 locații din cadrul proiectului, de a înțelege cât de bine se potrivesc în cadrul programului respectiv. Suntem siguri că vom avea un rezultat remarcabil. Aceste 10 locații sunt parte dintr-un grup de 60 de geolocații din 6 țări partenere ale proiectului din bazinul Mării Negre. Prin aceste proiecte și programe RM devine parte a unui networking de trasee culturale din mazinul Mării Negre și întreaga Europă.Un astfel de proiect promovează potențialul cultural au unei țări și ajută la dezvoltarea și promovarea țărilor și integrarea acestora în UE. Ca să rezum, suntem mândri că am ajuns aici și sperăm să revenim mult să ne revedem.

Nikos Thomaidisreprezentantul Greciei în cadrul proiectului

Prin intermediul acestui proiect, mi-am dat seama că suntem atât de asemănători, dar foarte diferiți. Mă bucur foarte mult de această experiență, am învățat foarte multe, sper că prin acest proiect vom deschide căi de comunicare între noi, dar și din punct de vedere turistic, un lanț de afaceri înfloritoare asupra dezvoltării turismului.

Elena Ștefan reprezentantul României în cadrul proiectului

În cadrul proiectului HERIPRENEURSHIP vor fi realizate mai multe ebook-uri și ibook-uri pentru destinațiile selectate, care vor putea fi accesate pe platforma app store și google play și totodată, va fi creat un joc (Heritage Game), care va accentua importanța culturală a patrimoniului local. Iar pentru a atrage atenția potențialilor vizitatori, vor fi create istorii video menite să transmită valoarea culturală a fiecăror dintre cele 10 obiective de pe teritoriul Moldovei.

Totodată, vor fi elaborate pachete turistice menite să promoveze geolocațiile din cadrul proiectului, care ulterior, vor integrate în oferta turistică a diferitor agenți locali.

Programul, care își propune să promovează într-o ofertă comună afacerilor din sectorul turismului și culturii are un buget total de peste un milion de euro.