SEMNAREA PROTOCOLULUI DE ÎNȚELEGERE PENTRU CONSOLIDAREA ECOSISTEMULUI TURISTIC ȘI VIZIBILITĂȚII MOLDOVEI CA DESTINAȚIE TURISTICĂ

Pe data de 8 aprilie 2024, Western NIS Enterprise Fund, Asociatia Nationala pentru Turism Receptor si Intern, Ministerul Culturii al Republicii Moldova și Proiectul de Competitivitate și Reziliență Rurală finanțat de USAID Moldova au semnat Protocolul de Înțelegere pentru a susține eforturile  de stimulare a dezvoltării și consolidării ecosistemului turistic din Moldova și de a conecta și integra oferta turistică pe piața europeană. Acest protocol de înțelegere stabilește un cadru de cooperare la nivel înalt, fără caracter obligatoriu, între parteneri, precum și baza și principiile de cooperare între parteneri. 

Industria turismului din Moldova constituie un spațiu emergent și dinamic, care deține un potențial semnificativ de dezvoltare economică, în special în zonele rurale și regiuni. Sectorul turistic a trecut printr-o transformare în ultimul deceniu prin investiții și procese pentru a dezvolta Moldova ca o destinație turistică durabilă, rezilientă și autentică pentru piețele turistice internaționale, regionale și cea internă. Chiar și în fața forțelor externe majore din ultimii ani care au afectat puternic țara și sectorul turismului, inclusiv pandemia Covid-19, urmată de războiul din Ucraina, Moldova a continuat să-și consolideze industria turistică prin diversificarea ofertei sale de produse turistice, îmbunătățirea serviciilor, investițiilor, angajamentul față de inițiativele de sustenabilitate și menținerea activă în eforturile sale de marketing și promovare B2C și B2B pentru piețele turistice interne, internaționale și diasporă.

  „În primul rând, doresc să exprim o profundă recunoștință partenerilor noștri pentru deschiderea și angajamentul în semnarea acestui protocol de înțelegere. Colaborarea reprezintă un pas semnificativ în consolidarea ecosistemului turistic din Moldova și în promovarea țării noastre ca o destinație turistică și sustenabilă la nivel internațional. Prin semnarea acestui protocol, marcăm începutul unei colaborări promițătoare. Scopul nostru comun este să promovăm Moldova ca destinație turistică durabilă, să creștem gradul de conștientizare internațională referitor la patrimoniul nostru cultural și să contribuim la creșterea economică a țării. Ministerul Culturii va acționa ca un partener de încredere, iar noi vom depune toate eforturile necesare pentru a asigura succesul acestui proiect comun.’’ a menționat Ana Varzari, Secretar de Stat Ministerul Culturii

Scopul general al acestui parteneriat este de a susține colectiv creșterea și dezvoltarea ecosistemului turistic al Moldovei, promovând Moldova ca destinație de călătorie autentică și durabilă, pentru a stimula conștientizarea internațională a țării, inovarea și digitalizarea, îmbunătățirea competențelor, crearea locurilor de muncă și creșterea economică durabilă a țării.

WNISEF implementează un program internațional de asistență tehnică pentru a asista Ucraina și Moldova în dezvoltarea și managementul politicilor economice sănătoase. WNISEF este finanțat de Guvernul SUA prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională.

„Ne bucurăm să facem parte din acest Protocol de Înțelegere, în special după actualizarea programele organizației, cu accent pe dezvoltarea și promovarea turismului în Republica Moldova. Ne bucurăm să colaborăm în acest program alături de ANTRIM, Ministerul Culturii și alți donatori și parteneri strategici.  WNISEF va oferi sprijin financiar pentru activitățile de cooperare, cu accent pe activitățile de marketing și promovare la nivel de țară menite să sporească gradul de conștientizare; organizarea de festivaluri emblematice de turism și evenimente comerciale; antreprenoriat și acces la finanțare. Totodată, vom oferi consultanță strategică, mentorat și leadership pentru dezvoltarea sectorului turistic, inclusiv proiectarea, implementarea, monitorizarea și adaptarea activităților.  Suntem hotărâți să promovăm cultura și afacerile din Moldova și să vă creștem vizibilitatea la nivel global prin acest protocol de înțelegere.”  afirmă Dennis A. Johnson, Președinte al Consiliului Director, Western NIS Enterprise Fund

Activitățile propuse se vor concentra pe conectarea și prezentarea Moldovei și a ofertelor sale turistice pe piața europeană. Unele dintre principalele puncte de atracție sunt: 

  • Campanie de promovare a țării: Printre rezultatele preconizate se numără producerea unui film Netflix despre Moldova, lansarea unei campanii digitale de turism internațional și dezvoltarea unei campanii de socializare.
  • Dezvoltarea comerțului exterior în domeniul turismului: Participarea la 11 târguri și evenimente internaționale de turism, creșterea notorietății mărcii și stimularea turismului în Moldova.
  • Festivaluri și evenimente emblematice pentru turism: Susținerea evenimentelor culturale și de business din industria turismului. Printre rezultatele preconizate se numără suportul  a 5-7 evenimente turistice pentru a atrage diverse categorii de public și și dezvoltarea competențelor reprezentanților întreprinderilor din domeniul turismului și al vinului.
  • Subvenții pentru IMM-uri pentru creșterea exporturilor și diversificarea pieței pentru exportatorii de vinuri din Moldova (Wine Export Support Activity – WESA): Sprijinirea exportatorilor de vinuri din Moldova pentru a crește exporturile și a spori vizibilitatea internațională. Printre rezultatele preconizate se numără sprijinirea a 15 producători de vinuri, creșterea numărului de companii exportatoare și stimularea vânzărilor de vinuri de înaltă calitate certificate pentru durabilitate.

Proiectele finanțate de USAID, susțin de mai bine de 10 ani industriile turismului și vinificației din Moldova. Proiectul de Competitivitate și Reziliență Rurală se bazează pe activitățile anterioare și în curs de desfășurare ale USAID în sectoarele agricol, vitivinicol și turistic și răspunde necesităților emergente actuale ale Guvernului Republicii Moldova și ale sectorului privat prin sprijinirea redresării economice și consolidarea creșterii economice și rezilienței.

„Prin stabilirea de parteneriate, deschidem calea către succes. Ne angajăm să contribuim la acest protocol de înțelegere, aducând resurse aliniate la obiectivele stabilite, prin asigurarea suportului logistic și administrativ pentru implementarea strategiilor de marketing și promovare, împreună cu activitățile conexe.”  susține  Diana Lazăr, Directoarea industriei vitivinicole și a turismului, Proiectul de Competitivitate și Reziliență Rurală

Sectorul privat, în cadrul acestui protocol de înțelegere va fi reprezentat de Asociația Națională pentru Turism Receptor și Intern din Moldova. Asociația are misiunea de a contribui la recunoașterea internațională a Moldovei ca destinație turistică, de a îmbunătăți mediul de afaceri și cadrul legal pentru sector. ANTRIM își propune, de asemenea, să sporească nivelul de cooperare, colaborare între membrii comunității de afaceri în furnizarea serviciilor turistice. 

„ANTRIM este cea mai activă organizație de suport pentru afaceri în domeniul industriei turismului intern și receptor cu o experiență de desfășurare activităților de 10 ani. Asociația are 112 membri și o reprezentativitate de aproximativ 90% din lanțul valoric al industriei turismului intern, cum ar fi operatorii de turism și agențiile de turism (specializate în turismul receptor și intern), hoteluri și unități de cazare, de la pensiuni rurale la hoteluri internaționale de brand, crame, furnizori de experiență turistică precum SUP, kayaking, etc.”  a spus  Elena Stepanov, Directoarea executivă ANTRIM

Protocolul de Înțelegere a fost semnat pe o perioada de de 3 ani, 2024 – 2026.