UE// Audieri publice a Strategiei de gestionare a deșeurilor solide în com. Sipoteni, r-nul Călărași, pe perioada 2020-2025 în cadrul proiectului „Înființarea serviciului de salubritate în comuna Sipoteni, r. Călărași, cu implicarea cetățenească”.

La data de 18.12.2020, ora 14:00, în cadrul proiectului „Înființarea serviciului de salubritate în comuna Sipoteni, r. Călărași, cu implicarea cetățenească” a avut loc audierea publică (în regim on-line) a Strategiei de gestionare a deșeurilor solide în com. Sipoteni, r-nul Călărași, pe perioada 2020-2025, cu implicarea administrației publice locale, organizațiilor neguvernamentale, agenților economici, cetățenilor și instituțiilor publice din comună, în total 50 de persoane din localitate.

În cadrul audierii publice, s-a prezentat proiectul Strategiei, vorbindu-se despre starea actuală și problemele de gestionare a deșeurilor în comuna Sipoteni, viziunea și obiectivele strategice de planificare, planul de acțiuni în vederea atingerii obiectivelor trasate, monitorizarea și evaluarea procesului de implementare a Strategiei.

Obiectivul general al Strategiei: creșterea numărului populației cu acces la servicii organizate de gestionare a deșeurilor solide de la 27% în 2020 la peste 70% către sfârșitul anului 2021 și la peste 90% către sfârșitul anului 2025.

Obiective specifice:

  1. Realizarea colectării deșeurilor menajere în cel puțin 70% și peste 90% din populația comunei, către sfârșitul anului 2021 și 2025 respectiv.
  2. Implementarea colectării selective a deșeurilor solide (2 fracții: deșeuri reciclabile și deșeuri nereciclabile) până la mijlocul anului 2021.
  3. Asigurarea recuperării, către sfârșitul anului 2022, a cel puțin 15% din materialele reciclabile conținute în deșeurile menajere colectate și a 30% către sfârșitul anului 2025.
  4. Promovarea compostării deșeurilor organice /agricole în gospodării, în vederea reducerii, până la finele anului 2025, cu cel puțin 30% a cantității acestor deșeuri gestionate defectuos.
  5. Asigurarea eliminării în condiții de siguranță a minim 40% din deșeurile voluminoase, din construcții și demolări în comună până la finele anului 2025.

Participanții la audieri au avut ocazia să înainteze propuneri și idei de îmbunătățire a Strategiei.

În zilele următoare urmează recepționarea, în scris, a tuturor propunerilor și ideilor de îmbunătățire a proiectului Strategiei, care vor fi analizate și încadrate în versiunea finală a Strategiei. Aceasta din urmă, cu nota informativă, procesul verbal al audierilor și tabelul divergențelor urmează a fi înaintate Consiliului local Sipoteni pentru aprobare. Odată cu aprobarea Strategiei, se va începe implementarea acesteia conform planului de acțiuni aprobat.

Proiectul „Înființarea serviciului de salubritate în comuna Sipoteni, r. Călărași, cu implicarea cetățenească” este implementat de Asociația Națională pentru Turism Receptor, în cadrul Programului de Granturi Locale al UE ,,Fii schimbarea: Cetățeni implicați – Comunități durabile!”

Asociația Națională pentru Turism Receptor este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul ,,Înființarea serviciului de salubritate în comuna Sipoteni, r.Călărași, cu implicarea cetățenească”.

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020), în cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitatea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER și AO „HABITAT”.

UPJ ANTRIM mulțumește pentru implicare și partenerii locali ai proiectului –  AO Baștina Sipoteni, AO Codrenii, AO Centrul de Consultanță în Afaceri, primăria c. Sipoteni, dar și proiectul Migrație și Dezvoltare Locală, implementat de PNUD Moldova și finanțat de Guvernul Elveției, care a oferit expertiză și consultanța necesară în tot procesul de planificare strategică.            

#ÎmpreunăMaiPuternici

#EU4Moldova

#EU4CivilSocietyMD

#CSOActionMoldova

#DezvoltareRegionala

@GIZ Moldova

@Delegația UE în Republica Moldova

@GIZMoldova

@OSC regionale – AO AGER, AO Habitat