UE-GIZ// Adunare cu cetățenii în comuna Sipoteni, sectorul Tochile, cu privire la planificarea gestionării deșeurilor solide în cadrul proiectului „Înființarea serviciului de salubritate în comuna Sipoteni, r. Călărași, cu implicarea cetățenească”.

În cadrul proiectului „Înființarea serviciului de salubritate în comuna Sipoteni, r. Călărași, cu implicarea cetățenească” a fost organizată adunarea cu cetățenii din sectorul Tochile al comunei Sipoteni, la care au fost puse în discuție problemele de gestionare a deșeurilor solide, soluțiile pentru îmbunătățirea serviciului de salubrizare, inclusiv opțiunile de colectare a deșeurilor, planificarea strategică în sectorul dat.

La adunare s-a accentuat importanța implicării cetățenilor în viața comunității și în procesul de luare a deciziilor. De asemenea, e important să menționăm că cetățenii reprezintă actorii principali în procesul de planificare a activităților societății pentru dezvoltarea durabilă, precum și necesitatea îmbunătățirii serviciului de gestionare a deșeurilor și conectarea unui număr cât mai mare de cetățeni  la serviciul de salubritate. Cetățenii au comunicat reprezentanților proiectului problemele pe care le întâmpină în procesul de gestionare a deșeurilor și au discutat modul în care este mai bine să se planifice și dezvolte sistemul de colectare a deșeurilor în sectorul locativ al comunei Sipoteni.

Anterior adunării s-a realizat o analiză de teren a infrastructurii de drumuri și altei infrastructuri edilitare a sectorului locativ Tochile, precum și în sectoarele învecinate, cu echipamente tehnice speciale,  care au avut drept scop stabilirea modului de organizare a activităților de colectare a deșeurilor din localitate.

Proiectul „Înființarea serviciului de salubritate în comuna Sipoteni, r. Călărași, cu implicarea cetățenească” este implementat de Asociația Națională pentru Turism Receptor, în cadrul Programului de Granturi Locale al UE ,,Fii schimbarea: Cetățeni implicați – Comunități durabile!”

Partenerii proiectului: AO Baștina Sipoteni, AO Codrenii, AO Centrul de Consultanță în Afaceri, primăria c. Sipoteni.

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020), în cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitatea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER și AO „HABITAT”.