UE// La Sipoteni a fost lansat serviciul de salubrizare cu implicare cetățenească

Proiectul ,,Înființarea serviciului de salubritate în comuna Sipoteni, r. Călărași, cu implicare cetățenească” a fost implementat în septembrie 2020-septembrie 2021. Proiectul a fost realizat de către Asociația Națională pentru Turism Receptor. Totalizarea activităților și rezultatelor proiectului a avut loc pe data de 11 septembrie 2021, în cadrul unui eveniment public cu participarea a peste 120 persoane.

Rezultatul principal al proiectului – informarea și implicarea cetățenilor în crearea, dotarea și dezvoltarea serviciului de colectare, transportare și depozitare a deșeurilor din Sipoteni. Serviciul dispune de manual operațional, sistem de management al deșeurilor, tarife aprobate în mod transparent, de infrastructura necesară (2 tractoare, depozit de colectare a deșeurilor amenajat pentru diferite tipuri de deșeuri, program de activitate pe toate sectoarele comunei, 31 lăzi de compostare distribuite cetățenilor). Prin activitatea acestui serviciu se preconizează contractarea a minim 90% din gospodării la serviciul de salubritate, acordat de ÎM Gospodăria comunală Sipoteni.

Proiectul a fost finanțat printr-un grant de 50 mii euro, în cadrul Programului de granturi locale al Uniunii Europene, prin intermediul proiectului „Abilitatea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021). Programul este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova). În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii regionali de implementare a proiectului sunt Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER) și AO „HABITAT”. 

Asociația Națională pentru Turism Receptor aduce mulțumiri tuturor partenerilor locali ai proiectului: AO Baștina Sipoteni, AO Codrenii, AO Centrul de Consultanță în Afaceri, primăria c. Sipoteni, proiectul Migrație și Dezvoltare Locală/PNUD Moldova.

#ÎmpreunăMaiPuternici

#EU4Moldova

#EU4CivilSocietyMD

#CSOActionMoldova

#DezvoltareRegionala

#GIZ Moldova

@Delegația UE în Republica Moldova;

@GIZMoldova;

@OSC regionale – AO AGER, AO Habitat