UE// La Sipoteni, serviciul de gestionare a deșeurilor va fi modernizat cu echipament multifuncțional pentru transportarea deșeurilor menajere solide

În cadrul proiectului „Înființarea serviciului de salubritate în comuna Sipoteni, r. Călărași, cu implicarea cetățenească”, azi, 23 februarie 2021, a fost semnat contractul cu furnizorul echipamentului pentru transportarea deșeurilor menajere solide.

În baza acestui contract, va fi livrat la Sipoteni, un tractor multifuncțional (tractor, remorcă și încărcător frontal), care va fi utilizat ulterior, de către Întreprinderea Municipală Gospodăria Comunală Sipoteni pentru asigurarea serviciilor publice de gestionare a deșeurilor, salubrizare și amenajare a teritoriului localității. Echipamentul nominalizat va fi livrat în perioada imediat următoare, până la sfârșitul lunii februarie 2021.

Resursele pentru procurarea acestui echipament sunt donate de către Uniunea Europeană.

Ulterior, împreună cu cetățenii din comunitate, echipa proiectului va realiza 5 întruniri, în diferite sectoare ale c. Sipoteni, pentru a discuta modalitatea de organizare și graficul transportării deșeurilor din gospodăriile casnice.Paralel cu această, echipa proiectului lucrează la manualul operațional al întreprinderii municipale și la tariful pentru serviciul de gestionare a deșeurilor. Aceste subiecte de interes public, vor fi prezentate și discutate cu cetățenii din comuna Sipoteni, în luna martie-aprilie, curent. 

Asociația Națională pentru Turism Receptor este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul ,,Înființarea serviciului de salubritate în comuna Sipoteni, r. Călărași, cu implicarea cetățenească”. Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020), în cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitatea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER și AO „HABITAT”.

UPJ ANTRIM mulțumește pentru implicare partenerii locali ai proiectului –  AO Baștina Sipoteni, AO Codrenii, AO Centrul de Consultanță în Afaceri, primăria c. Sipoteni, proiectul Migrație și Dezvoltare Locală, PNUD Moldova.

#ÎmpreunăMaiPuternici

#EU4Moldova

#EU4CivilSocietyMD

#CSOActionMoldova

#DezvoltareRegionala