UE // Ședința grupului de lucru privind elaborarea Strategiei de management al deșeurilor menajere solide din comuna Sipoteni, în cadrul proiectului „Înființarea serviciului de salubritate în comuna Sipoteni, r. Călărași, cu implicarea cetățenească”.

În cadrul proiectului „Înființarea serviciului de salubritate în comuna Sipoteni, r. Călărași, cu implicarea cetățenească” a fost realizată întrunirea grupului de lucru privind elaborarea Strategiei de management al deșeurilor menajere solide din comuna Sipoteni, la care au fost prezentată prima variantă a Strategiei și discutate problemele de gestionare a deșeurilor solide, soluțiile pentru îmbunătățirea sistemului de salubrizare.

Conform analizei situației din sector, la Sipoteni se generează cca. 1,1 mii tone de deșeuri la care se adăugă deșeurile din activitatea agricolă a gospodăriilor de peste 2,6 mii tone. Aceste deșeuri sunt acumulate la poligonul special amenajat, din extravilanul localității, fiind implicat un echipament tehnic învechit, care generează costuri permanente la reparația și întreținerea acestuia. O parte din localnici (cca. 27% din gospodării) au contracte cu Î.M. „Gospodăria Comunală Sipoteni”, care prestează servicii de evacuare și transportare a deșeurilor, în baza de tarife, aprobate de Consiliul Local. Totodată, există cetățeni, fără a avea contractate serviciile de salubrizare, care evacuiază deșeurilor în mod neorganizat și în spații publice, generând probeleme ecologice și costuri suplimentare pentru transportarea lor la polgion.

Proiectul „Înființarea serviciului de salubritate în comuna Sipoteni, r. Călărași, cu implicarea cetățenească” își propune de ameliora situația dată, prin conștientizarea cetățenilor despre modul de funcționarea a serviciului de public de salubritate și implicarea lor în activități de nivel comunitar în domeniul gestionării deșeurilor, procurarea unei tehnici noi de evacuare și reciclare a deșeurilor menajere solide.

Obiectivul general al viitoarei Strategiei de gestionare a deșeurilor din c. Sipoteni constă în creșterea numărului populației cu acces la servicii organizate de gestionare a deșeurilor solide de la 27% în 2020 la peste 70% către sfârșitul anului 2021 și la peste 90% către sfârșitul anului 2025.

Obiective specifice: realizarea colectării deșeurilor menajere în cel puțin 70% și peste 90% din populația comunei, către sfârșitul anului 2021 și 2025 respectiv; implementarea colectării selective a deșeurilor solide (2 fracții: deșeuri reciclabile și deșeuri nereciclabile) până la mijlocul anului 2021; asigurarea recuperării, către sfârșitul anului 2022, a cel puțin 15% din materialele reciclabile conținute în deșeurile menajere colectate și a 30% către sfârșitul anului 2025, promovarea compostării deșeurilor organice /agricole în gospodării, în vederea reducerii, până la finele anului 2025, cu cel puțin 30% a cantității acestor deșeuri gestionate defectuos (exemplu: depozitate în gunoiști, incinerate în cadrul gospodăriilor, aruncate pe malul râurilor, etc.); asigurarea eliminării în condiții de siguranță a minim 40% din deșeurile voluminoase, din construcții și demolări în comună până la finele anului 2025.

Proiectul „Înființarea serviciului de salubritate în comuna Sipoteni, r. Călărași, cu implicarea cetățenească” este implementat de Asociația Națională pentru Turism Receptor, în cadrul Programului de Granturi Locale al UE ,,Fii schimbarea: Cetățeni implicați – Comunități durabile!”

Partenerii locali ai proiectului: AO Baștina Sipoteni, AO Codrenii, AO Centrul de Consultanță în Afaceri, primăria c. Sipoteni.

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020), în cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitatea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER și AO „HABITAT”.           

#ÎmpreunăMaiPuternici

#EU4Moldova

#EU4CivilSocietyMD

#CSOActionMoldova

#DezvoltareRegionala

#GIZ Moldova

@European Union in the Republic of Moldova;

@GIZMoldova;

@OSC regionale – AO AGER, AO Habitat