ANTRIM prezintă Forumul pentru Turism Receptor și Domestic 2020

A patra ediție a Forumului ANTRIM pentru Turism Receptor și Domestic 2020 – forum dedicat segmentului de turism receptor și domestic din Moldova are rolul unei platforme pentru discuții cu potențial de stabilire a colaborărilor între părțile interesate din industria turismului, dar și o oportunitate de dezvoltare profesională cu scopul amplificării dezvoltării industriei turismului. Cea de-a patra ediție a forumului va avea loc la data de 4-6 august și va evidenția necesitatea adoptării unui răspuns, ajustarea strategiei businessului și orientarea industriei turismului către noile realități ale activității turistice, considerând contextul creat de focarul de infecție COVID-19. Peste 400 de profesioniști din industria turismului vor avea posibilitatea să urmărească panelurile de discuții ale Forumului în cadrul transmisiilor VIDEO LIVE pe internet.

Forumul va avea o acoperire națională datorită transmisiunii online pe o platformă TV locală și va fi promovat printr-o campanie de PR și social media. Toate videoclipurile vor fi plasate pe canalele de distribuție ale ANTRIM și difuzate către industrie și publicul larg.

Filiera turismului din Moldova a arătat semne promițătoare de creștere constantă în ultimii 4 ani, datorită eforturilor continue în marketingul destinației, dezvoltarea produselor și politicile modernizate care susțin industria turismului intern și receptor. Criza cauzată de infecția COVID-19 are un impact asupra întregului lanț valoric al industriei turismului din Moldova. În același timp, microîntreprinderile, precum și întreprinderile mici și mijlocii din segmentul turismului intern și receptor sunt un grup vulnerabil, constrâns de dificultăți în materie de reglementare și de tip financiar care afectează competitivitatea acestora chiar și înainte de apariția COVID-19.

Industria turismului din Moldova este în căutarea opțiunilor de relansare și de a obține mai multă rezistență economică, iar în lumina trendului de digitalizare a turismului, tranzacțiilor on-line, emergenței noilor abilități, la care se adaugă și nevoile suplimentare de securitate și siguranță în legătură cu situația epidemiologică, adaptarea la noile așteptări din partea operatorilor de turism și a călătorilor este esențială în perioada post-pandemică. Asociațiile de business, precum ANTRIM, au un rol mai semnificativ în orientarea companiilor din turism către noile realități, oferind servicii de consultanță, reprezentând vocea industriei în dialogul public-privat și pledând pentru ușurarea reglementărilor mediului de afaceri, mai multă asistență tehnică și sprijin din partea Guvernului și a partenerilor strategici ai industriei.

Sesiunea I (4 August) - DIGITALIZAREA – INSTRUMENT DE STIMULARE A DEZVOLTĂRII BUSINESSURILOR DIN TURISM

Sesiunea II (5 August) - CARE SUNT AȘTEPĂRILE DE LA INDUSTRIA TURISMULUI ÎN ERA POST-COVID-19? PARTAJAREA CELOR MAI BUNE PRACTICI ȘI TRENDURI DE DEZVOLTARE A INDUSTRIEI TURISMULUI

Sesiunea III (6 August) - NOI PROVOCĂRI PENTRU INDUSTRIA TURISMULUI DIN MOLDOVA: MODALITĂȚI DE ADAPTARE ȘI POSIBILITĂȚI DE ASISTENȚĂ DISPONIBILE

Pentru a urmări evenimentul live, urmărește pagina noastră de Facebook @ANTRIM.MD sau urmărește live-ul pe privesc.eu:

4 august – https://www.privesc.eu/Arhiva/91546/

5 august – https://www.privesc.eu/Arhiva/91547/

6 august – https://www.privesc.eu/Arhiva/91548/

Pentru a vă înregistra la eveniment, vă rugăm să accesați acest link:

https://forms.gle/wPGJJEYpbH87ccVEA

Evenimentul este organizat de ANTRIM cu susținerea Proiectului de Competitivitate din Moldova finanțat de USAID, Guvernul Suediei și UK aid, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare și inițiativa EU4Business a Uniunii Europene.

ANTRIM presents the fourth edition of the Incoming & Domestic Travel Forum 2020

The fourth edition of the ANTRIM Incoming & Domestic Travel Forum serves as a platform for discussions and collaboration amongst tourism industry stakeholders and an opportunity for professional development aimed at amplifying the tourism industry development. The fourth edition of the forum will take place on the 4th to 6th of August and will focus on reacting, adapting and adjusting to the outbreak context, guiding the tourism industry towards new realities of the tourism business. Over 400 tourism industry professionals are expected to follow the Forum discussion panels in the online broadcasts.

The Forum will be nationally visible due to online streaming on a local TV platform and will be promoted via a PR & social media campaign. All videos will be placed on ANTRIM platforms and disseminated among tourism industry and public.

COVID-19 outbreak impact on Moldovan tourism industry is devastating. Moldovan tourism showed promising signs of steady growth over the last 4 years, due to continued efforts in destination marketing, product development and upgraded policies supporting incoming and domestic tourism industry. Due to COVID-19 crisis, the entire value chain of the Moldovan tourism industry was affected. At the same time, the micro-businesses, as well as the small and medium enterprises from incoming and domestic tourism segment is a vulnerable group, constrained by regulatory, financial difficulties affecting their competitiveness well before the COVID-19 outbreak. The Moldovan tourism industry is looking for options to re-launch and gain more economic resilience and in the light of tourism digitization, online transactions, new skills and the emergence of additional safety and security needs, deriving from the epidemiologic context, the adaptation to new expectations on behalf of tourism operators and travelers is critical in the post-pandemic period.

Business Associations, such as ANTRIM, have a greater role in guiding the tourism companies towards the new realities, offering advisory services, representing the industry voice in the public-private dialogue and advocate for additional regulatory ease of business environment, more technical assistance and support on behalf of the Government and the strategic partners of the industry. 

Session nr. I (4th of August) - DIGITIZATION AS THE DRIVER OF GROWTH FOR TOURISM BUSINESSES

Session nr. 2 (5th of August) - WHAT IS THERE FOR TOURISM INDUSTRY IN THE POST-COVID-19 ERA? SHARING KNOW-HOW IN THE TOURISM INDUSTRY DEVELOPMENT

Session nr. 3 (6th of August) - WHAT IS THERE FOR TOURISM INDUSTRY IN THE POST-COVID-19 ERA? SHARING KNOW-HOW IN THE TOURISM INDUSTRY DEVELOPMENT

You can watch online the forum, either by accessing the online Facebook page  @ANTRIM.MD or by watching the lives session on pe privesc.eu:

4th of August – https://www.privesc.eu/Arhiva/91546/

5th of August – https://www.privesc.eu/Arhiva/91547/

6th of August – https://www.privesc.eu/Arhiva/91548/

In order to register at the event, please access below link:

https://forms.gle/wPGJJEYpbH87ccVEA

The event is organized by ANTRIM with the support of Moldova Competitiveness Project financed by USAID, Sweden and UK aid, European Bank for Reconstruction and the EU4Business initiative of the European Union.