TOP Extrase din Sesiunea III a Forumului ANTRIM pentru Turism Domestic și Receptor 2020

Care sunt programele care pot susține reziliența afacerilor din turism și dezvoltarea lor? Răspunsurile le găsești în cea de-a 3-a sesiune a Forumului ANTRIM pentru Turism Receptor și Domestic 2020!

Vizualizează sesiunile live înregistrate pe paginile de Facebook de mai jos sau pe platforma Privesc.eu –

https://www.facebook.com/ANTRIM.MD/videos/3168537819892842/?fref=tag

https://www.facebook.com/ebrd.asb.moldova/videos/3168537813226176/

https://www.facebook.com/MoldovaInfoCenter/videos/3168537823226175/

https://www.facebook.com/discovertheroutesoflife/videos/3168537816559509/

 https://www.privesc.eu/Arhiva/91548/

Vezi mai jos cei mai ambițioși suporteri ai dezvoltării turismului din Moldova și instrumentele de susținere disponibile:

Doina Nistor, Directorul Proiectului de Competitivitate din Moldova, finanțat de USAID, Suedia și UK Aid, promovează o economie puternică, diversificată și orientată spre export, prin creșterea competitivității și eficienței în industriile-cheie din Moldova, precum: vinificație și turism, industrie ușoară, domeniul TIC și al industriilor creative. Proiectul de Competitivitate din Moldova susține aceste sectoare pentru a promova produsele și serviciile spre export pe piețe de valoare înaltă, a stimula dezvoltarea rurală și regională, crearea locurilor de muncă decente, a preveni migrația tinerilor și a atenua sărăcia.  Perioada de activitate a proiectului datează din anul 2015 până în septembrie 2021. Cu un buget de 28 milioane de USD, 5.5 milioane USD au venit ca suport pentru industria turismului. 

Intervențiile Proiectului de Competitivitate în contextul crizei COVID-19 sunt următoarele:

  • Securizarea investițiilor beneficiarilor prin granturi, asistență aliniată, consolidare capacităților de suport pentru ANTRIM, Dialog P-P;
  • Start-up Tourism Digital vor fi create 18 site-uri web B&Bs și on-line booking tools care vor conține agregatoare de ofertă turistică online locale;
  • Digital Marketing – crearea și susținerea campaniilor digitale locale și regionale precum #neampornit, #redescoperamoldova, #letmewalkmoldova, dar și activitatea de promovare de Tururi Virtuale în Moldova la 360o;
  • Dezvoltarea abilităților digitale prin organizarea sesiunilor online, distribuirea și crearea unui conținut digital foto și video, dezvoltarea registrului turistic online.

Prezentare MCP_06.08.2020

Veronica Arpintin, manager al Echipei „Consultanță pentru Micul Business” al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Moldova, timp de 15 ani a susținut sute de întreprinderi prin facilitarea accesului la consultanță locală, expertiză internațională și transfer de know how.

Activitatea programului „Consultanță pentru Micul Business in Moldova” al BERD este cunoscută ca una investițională și de asistență, care acordă o atenție sporită aspectelor de digitalizare ale afacerilor pentru ca ele să devină mai competitive și sustenabile. BERD susține ÎMM-urile oferindu-le acces la proiecte de asistență, consultanță și încurajează companiile din turism să aplice la acestea, în special în contextul actual în care ajustarea strategiei de business este esențială. Până la acest moment, 34 proiecte din industria turismului au fost susținute – 1/3 din acestea în marketing, 1/3 în IT (optimizarea operațiunilor) și 1/3 în lucrări de proiectare (utilizare  resurse netradiționale de energie) și, mai nou, stabilește împreună cu ANTRIM un program de mentorat care va veni cu un sprijin adițional entităților din sectorul turistic din Moldova. 

Prezentare BERD_06.08.2020

Rodica Verbeniuc, Directorul General al Agenției de Investiții din Moldova. Agenția contribuie la progresul economic al Republicii Moldova, investind în promovarea brand-ului de țară, în creșterea investițiilor străine directe, și fiind în căutarea de noi piețe de export, în dezvoltarea diplomației economice și în promovarea sectorului turismului.

Odată cu izbucnirea pandemiei COVID-19, toate industriile trec printr-o perioada de reconceptualizare focusînduse anume pe comunicare promovare și marketing. Activitățile Agenției de Investiții se bazează pe următoarele filiere de suport: comunicarea și interacțiunea cu mediul asociativ si instituțiile statului, suport in transformarea digitala a campaniilor locale prin platforma GO online, lansarea companiei #NeamPornit #Protejati care își propune să crească fluxul vizitatorilor în R. Moldova și să stimuleze consumul produsului local.

Prezentare MIA _06.08.2020

Iulia Costin, Directorul General al Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întrepriderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) din Moldova, grație căreia ODIMM a reușit dezvoltarea unui protofoliu exhaustiv de programe de susținere, atât din partea statului cât și a donatorilor, care susțin performanța inovatoare a IMM-urilor și dezvoltarea macroeconomică. Reprezentanții celui mai vunlerabil grup din turism, cel al întrerpinderilor mici și mijlocii au primit multe răspunsuri privind posibilitățile de aplicare la programele ODIMM. În contextul pandemiei, ODIMM a dezvoltat programul de creștere si internaționalizare a ÎMM-urilor care vine cu suport pentru introducerea practicilor internaționale in vederea dezvoltării productivității si competitivității. La fel, a fost dezvoltată business platforma de cooperare și a fost inițiat procesul de digitizare a ÎMM-urilor. 

Toate programele și instrumente de implementare ODIMM-inclusiv pentru IMM-uri din turism:

  • Prin intermediul programului Pare 1+1 au fost implementate 1650 de proiecte investitutionale, 1 016 mln lei in volumul investitiilor economice, la fel companii industriale, prestatori de servicii si intreprinderi agri-food.
  • In cadrul programului Femei in afaceri au fost initiate 379 de proiecte investititionale, cu un volum de investitii in economie in valoare de 80,78 mii lei si 179 de start-up-uri.
  • Programul Start pentru Tineri a obtinut rezultate in valore de 38,78 lei ca volum a investitiilor economice , in cadrul caruia au fost dezvoltate 128 proiecte investitutionale. Cea mai pare parte a afacerilor create fiind situate in zonele rurale.
  • In cadrul proiectului Business Woman Academy sunt incluse 314 femei din 20 de raioane, si 10 granturi in valoare de 6000 de euro.
  • Subconventionarea participarii agentilor economici la expozitii si targuri nationale este un program la fel gestionat de ODIMM care are ca rezultat 308 proiecte investitionale.

Prezentare ODIMM_ 06.08.2020

Vadim Curmei, Director General al Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA) și Liliana Martin, Șef Serviciu relații externe și comunicare au comunicat că AIPA implementează politicile statului în dezvoltarea agriculturii şi mediului rural prin intermediul subvenționării, implicit a operatorilor agro-turistici cu ajutorul programelor de subvenționare post-investiționale și în avans, conform HG 476/2019.

Prezentare_AIPA_06.08.2020